sobota, 04 lipca 2020

Biogened S.A.

Seria: BGD0920
ISIN: PLBIOGN00034
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Jeśli wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy:

 • 4,0x marża odsetkowa zostanie podwyższona o 0,25 pkt proc.,
 • 4,25x marża odsetkowa zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż w dniu płatności odsetek za IV okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV i V okresu odsetkowego,
 • 0,20 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VI i VII okresu odsetkowego,
 • 0,15 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VIII i IX okresu odsetkowego,
 • 0,10 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec X i XI okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 4,5x,
 • kapitał własny emitenta przyjmie wartość ujemną.

Emitent: Biogened S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BGD0920
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 5 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-09-08
 • 2017-11-28
 • 2018-02-28
 • 2018-05-28
 • 2018-08-28
 • 2018-11-28
 • 2019-02-28
 • 2019-05-28
 • 2019-08-28
 • 2019-11-28
 • 2020-02-28
 • 2020-05-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-11-20
 • 2018-02-20
 • 2018-05-18
 • 2018-08-20
 • 2018-11-20
 • 2019-02-20
 • 2019-05-20
 • 2019-08-20
 • 2019-11-20
 • 2020-02-20
 • 2020-05-20
 • 2020-08-31

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-11-28
 • 2018-02-28
 • 2018-05-28
 • 2018-08-28
 • 2018-11-28
 • 2019-02-28
 • 2019-05-28
 • 2019-08-28
 • 2019-11-28
 • 2020-02-28
 • 2020-05-28
 • 2020-09-08

Dzień wykupu

 • 2020-09-08

Emisje