wtorek, 24 kwietnia 2018

Biogened S.A.

Seria: BGD1119
ISIN: PLBIOGN00026
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 10 mln zł.

W przypadku gdy wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 4,0x marża odsetkowa zostanie podwyższona o 0,25 pkt proc., jeśli przekroczy 4,25x marża wzrośnie o 0,5 pkt proc., a jeśli przekroczy 4,5x poza wzrostem marży o 0,5 pkt proc. obligatariusze uzyskają też prawo do żądania przedterminowego wykupu.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego, tj. 28 listopada 2017 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • na koniec IV i V okresu odsetkowego - 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji,
 • na koniec VI i VII okresu odsetkowego - 0,2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji,
 • na koniec VIII i IX okresu odsetkowego - 0,15 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji,
 • na koniec X i XI okresu odsetkowego - 0,1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • kapitał własny emitenta osiągnie wartość ujemną,
 • wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 4,5x.

Emitent: Biogened S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BGD1119
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 5 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.02%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-12-09
 • 2017-02-28
 • 2017-05-28
 • 2017-08-28
 • 2017-11-28
 • 2018-02-28
 • 2018-05-28
 • 2018-08-28
 • 2018-11-28
 • 2019-02-28
 • 2019-05-28
 • 2019-08-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-02-20
 • 2017-05-19
 • 2017-08-18
 • 2017-11-20
 • 2018-02-20
 • 2018-05-18
 • 2018-08-20
 • 2018-11-20
 • 2019-02-20
 • 2019-05-20
 • 2019-08-20
 • 2019-11-20

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-02-28
 • 2017-05-28
 • 2017-08-28
 • 2017-11-28
 • 2018-02-28
 • 2018-05-28
 • 2018-08-28
 • 2018-11-28
 • 2019-02-28
 • 2019-05-28
 • 2019-08-28
 • 2019-11-28

Dzień wykupu

 • 2019-11-28

Emisje