piątek, 05 czerwca 2020

Biomed-Lublin WSiS S.A.

Seria: A
ISIN: PLBMDLB00026
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


W myśl zawartego układu, który uprawomocnił się 22 września 2016 roku, obligacje będą spłacane w następujący sposób:

 • 5 proc. kapitału do 3 miesięcy od daty zatwierdzenia układu,
 • 5 proc. kapitału do 6 miesięcy od daty zatwierdzenia układu,
 • 5 proc. kapitału do 9 miesięcy od daty zatwierdzenia układu,
 • 5 proc. kapitału do 12 miesięcy od daty zatwierdzenia układu,
 • 10 proc. kapitału do 24 miesięcy od daty zatwierdzenia układu,
 • pozostała część kapitału w terminie 36 miesięcy od zatwierdzenia układu.

Emitent: Biomed-Lublin WSiS S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BML0919
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 6 300 000 PLN
Wartość nominalna: 70 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 5.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-08-14
 • 2016-02-14
 • 2016-08-14
 • 2017-02-14
 • 2017-08-14
 • 2018-02-14
 • 2018-08-14
 • 2019-02-14
 • 2019-08-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-02-05
 • 2016-08-05
 • 2017-02-06
 • 2017-08-04
 • 2018-02-06
 • 2018-08-06
 • 2019-02-06
 • 2019-08-06
 • 2019-09-13

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-02-14
 • 2016-08-14
 • 2017-02-14
 • 2017-08-14
 • 2018-02-14
 • 2018-08-14
 • 2019-02-14
 • 2019-08-14
 • 2019-09-22

Dzień wykupu

 • 2019-09-22

Emisje