poniedziałek, 23 września 2019

Benefit Partners Sp. z o.o.

Seria: C
ISIN: PLBNFPR00034
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem obligacji są zastawy rejestrowe, (1) na zbiorze rzeczy ruchomych, tj. na sprzęcie sportowym oraz (2) na prawach z rachunku bankowego, obydwa do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 90 mln zł. Dodatkowymi zabezpieczeniami są także przelew praw z tytułu umów ubezpieczenia sprzętu sportowego oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty odpowiadającej 150 proc. wartości nominalnej przydzielonych obligacji.

Emitent zobowiązany jest przeprowadzić obowiązkową amortyzację w dniach wypłaty odsetek za IV, VIII oraz XII okres odsetkowy, poprzez wykup 15 proc. wyemitowanych pierwotnie obligacji.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1 proc. w dniu płatności odsetek za IV okres odsetkowy,
 • 0,875 proc. w dniu płatności odsetek za V okres odsetkowy,
 • 0,75 proc. w dniu płatności odsetek za VI okres odsetkowy,
 • 0,625 proc. w dniu płatności odsetek za VII okres odsetkowy,
 • 0,5 proc. w dniu płatności odsetek za VIII okres odsetkowy,
 • 0,375 proc. w dniu płatności odsetek za IX okres odsetkowy,
 • 0,25 proc. w dniu płatności odsetek za X okres odsetkowy,
 • 0,125 proc. w dniu płatności odsetek za XI okres odsetkowy,
 • w przypadku wykupu w dniach płatności odsetek za XII-XVI okres odsetkowy – brak premii.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • udział podmiotów z grupy kapitałowej Benefit Systems SA spadnie poniżej 30 proc. kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów emitenta,
 • kapitały własne wykazane w najbardziej aktualnym jednostkowym sprawozdaniu finansowym emitenta przyjmą wartość ujemną,
 • wartość wskaźnika nadzabezpieczenia wyliczonego zgodnie z warunkami emisji będzie niższa niż 115 proc.,
 • wartość wskaźnika udziału grupy Benefit Systems będzie niższa niż 85 proc.

Emitent: Benefit Partners Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BNF0322
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 12 750 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.72%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-03-29
 • 2018-06-29
 • 2018-09-29
 • 2018-12-29
 • 2019-03-29
 • 2019-06-29
 • 2019-09-29
 • 2019-12-29
 • 2020-03-29
 • 2020-06-29
 • 2020-09-29
 • 2020-12-29
 • 2021-03-29
 • 2021-06-29
 • 2021-09-29
 • 2021-12-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-06-22
 • 2018-09-21
 • 2018-12-19
 • 2019-03-21
 • 2019-06-21
 • 2019-09-20
 • 2019-12-18
 • 2020-03-20
 • 2020-06-19
 • 2020-09-21
 • 2020-12-18
 • 2021-03-19
 • 2021-06-21
 • 2021-09-21
 • 2021-12-21
 • 2022-03-21

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-06-29
 • 2018-09-29
 • 2018-12-29
 • 2019-03-29
 • 2019-06-29
 • 2019-09-29
 • 2019-12-29
 • 2020-03-29
 • 2020-06-29
 • 2020-09-29
 • 2020-12-29
 • 2021-03-29
 • 2021-06-29
 • 2021-09-29
 • 2021-12-29
 • 2022-03-29

Dzień wykupu

 • 2022-03-29

Emisje