wtorek, 19 czerwca 2018

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej

Seria: BOM0221
ISIN: PLBSPOM00010
Rynek: GPW ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie pięciu lat od dnia emisji, tj. 11 lutego 2016 r.

Stawka marży jest zmienna. Początkowo, przez pierwsze pieć lat od dnia emisji, wynosi 3,5 pkt proc. 11 lutego 2016 r. zostanie podwyższona o 0,1 pkt proc., a potem o kolejne 0,1 pkt proc. co roku.


Emitent: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BOM0221
Podporządkowane: TAK
Wartość emisji: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.8%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.61%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2012-02-11
 • 2012-08-11
 • 2013-02-11
 • 2013-08-11
 • 2014-02-11
 • 2014-08-11
 • 2015-02-11
 • 2015-08-11
 • 2016-02-11
 • 2016-08-11
 • 2017-02-11
 • 2017-08-11
 • 2018-02-11
 • 2018-08-11
 • 2019-02-11
 • 2019-08-11
 • 2020-02-11
 • 2020-08-11

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2012-02-03
 • 2012-08-03
 • 2013-02-01
 • 2013-08-02
 • 2014-02-03
 • 2014-08-01
 • 2015-02-03
 • 2015-08-03
 • 2016-02-03
 • 2016-08-03
 • 2017-02-03
 • 2017-08-03
 • 2018-02-02
 • 2018-08-03
 • 2019-02-01
 • 2019-08-02
 • 2020-02-03
 • 2020-08-03
 • 2021-02-03

Dni wypłaty odsetek

 • 2012-08-11
 • 2013-02-11
 • 2013-08-11
 • 2014-02-11
 • 2014-08-11
 • 2015-02-11
 • 2015-08-11
 • 2016-02-11
 • 2016-08-11
 • 2017-02-11
 • 2017-08-11
 • 2018-02-11
 • 2018-08-11
 • 2019-02-11
 • 2019-08-11
 • 2020-02-11
 • 2020-08-11
 • 2021-02-11

Dzień wykupu

 • 2021-02-11

Emisje