czwartek, 13 czerwca 2024

BOS0724

Emitent: Bank Ochrony Środowiska S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Eurorating
BB
stabilna
Fitch Ratings
BB-
negatywna
Seria: P
ISIN: PLBOS0000191
Rynek: BS ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 150 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 2.3%
Oprocentowanie bieżące: 8.12%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: bos-seria-p.pdf

Ważne informacje

Emitentowi przysługuje wielokrotne prawo żądania wcześniejszego wykupu.


Obligacje BOS0724 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-01-11
 • 2015-07-11
 • 2016-01-11
 • 2016-07-11
 • 2017-01-11
 • 2017-07-11
 • 2018-01-11
 • 2018-07-11
 • 2019-01-11
 • 2019-07-11
 • 2020-01-11
 • 2020-07-11
 • 2021-01-11
 • 2021-07-11
 • 2022-01-11
 • 2022-07-11
 • 2023-01-11
 • 2023-07-11
 • 2024-01-11

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-12-31
 • 2015-07-03
 • 2015-12-30
 • 2016-07-01
 • 2017-01-02
 • 2017-07-03
 • 2018-01-03
 • 2018-07-03
 • 2019-01-03
 • 2019-07-03
 • 2020-01-02
 • 2020-07-03
 • 2020-12-30
 • 2021-07-02
 • 2021-12-31
 • 2022-07-01
 • 2023-01-02
 • 2023-07-03
 • 2024-01-03
 • 2024-07-03

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-01-11
 • 2015-07-11
 • 2016-01-11
 • 2016-07-11
 • 2017-01-11
 • 2017-07-11
 • 2018-01-11
 • 2018-07-11
 • 2019-01-11
 • 2019-07-11
 • 2020-01-11
 • 2020-07-11
 • 2021-01-11
 • 2021-07-11
 • 2022-01-11
 • 2022-07-11
 • 2023-01-11
 • 2023-07-11
 • 2024-01-11
 • 2024-07-11

Dzień wykupu

 • 2024-07-11