poniedziałek, 23 września 2019

Bank Spółdzielczy w Płońsku

Seria: BSP0421
ISIN: PLBSPLS00013
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZE TERMINEM.


Obligacje podporządkowane.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie pięciu lat od dnia emisji, tj. 15 kwietnia 2016 r.

Stawka marży jest zmienna i w ciągu pierwszych pięciu lat od dnia emisji wynosi 3 pkt proc., a potem, począwszy od 15 kwietnia 2016 roku rośnie, rośnie o 0,1 pkt proc. co roku.


Emitent: Bank Spółdzielczy w Płońsku
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BPL0421
Podporządkowane: TAK
Wartość emisji w obrocie: 7 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.1%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2012-04-15
 • 2012-10-15
 • 2013-04-15
 • 2013-10-15
 • 2014-04-15
 • 2014-10-15
 • 2015-04-15
 • 2015-10-15
 • 2016-04-15
 • 2016-10-15
 • 2017-04-15
 • 2017-10-15
 • 2018-04-15
 • 2018-10-15
 • 2019-04-15
 • 2019-10-15
 • 2020-04-15
 • 2020-10-15

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2012-04-05
 • 2012-10-05
 • 2013-04-05
 • 2013-10-07
 • 2014-04-07
 • 2014-10-07
 • 2015-04-07
 • 2015-10-07
 • 2016-04-07
 • 2016-10-07
 • 2017-04-07
 • 2017-10-06
 • 2018-04-06
 • 2018-10-05
 • 2019-04-05
 • 2019-10-07
 • 2020-04-07
 • 2020-10-07
 • 2021-04-07

Dni wypłaty odsetek

 • 2012-04-15
 • 2012-10-15
 • 2013-04-15
 • 2013-10-15
 • 2014-04-15
 • 2014-10-15
 • 2015-04-15
 • 2015-10-15
 • 2016-04-15
 • 2016-10-15
 • 2017-04-15
 • 2017-10-15
 • 2018-04-15
 • 2018-10-15
 • 2019-04-15
 • 2019-10-15
 • 2020-04-15
 • 2020-10-15
 • 2021-04-15

Dzień wykupu

 • 2021-04-15

Emisje