poniedziałek, 23 września 2019

Bank Spółdzielczy w Płońsku

Serii: BPL0422
ISIN: PLBSPLS00021
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZE TERMINEM.


Obligacje podporządkowane.

Bank ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji pięć lat po dacie emisji i za zgodą KNF.


Emitent: Bank Spółdzielczy w Płońsku
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BPL0422
Podporządkowane: TAK
Wartość emisji w obrocie: 7 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2012-10-27
 • 2013-04-27
 • 2013-10-27
 • 2014-04-27
 • 2014-10-27
 • 2015-04-27
 • 2015-10-27
 • 2016-04-27
 • 2016-10-27
 • 2017-04-27
 • 2017-10-27
 • 2018-04-27
 • 2018-10-27
 • 2019-04-27
 • 2019-10-27
 • 2020-04-27
 • 2020-10-27
 • 2021-04-27
 • 2021-10-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2012-10-19
 • 2013-04-19
 • 2013-10-18
 • 2014-04-18
 • 2014-10-17
 • 2015-04-17
 • 2015-10-19
 • 2016-04-19
 • 2016-10-19
 • 2017-04-19
 • 2017-10-19
 • 2018-04-19
 • 2018-10-19
 • 2019-04-19
 • 2019-10-18
 • 2020-04-17
 • 2020-10-19
 • 2021-04-19
 • 2021-10-19
 • 2022-04-19

Dni wypłaty odsetek

 • 2012-10-27
 • 2013-04-27
 • 2013-10-27
 • 2014-04-27
 • 2014-10-27
 • 2015-04-27
 • 2015-10-27
 • 2016-04-27
 • 2016-10-27
 • 2017-04-27
 • 2017-10-27
 • 2018-04-27
 • 2018-10-27
 • 2019-04-27
 • 2019-10-27
 • 2020-04-27
 • 2020-10-27
 • 2021-04-27
 • 2021-10-27
 • 2022-04-27

Dzień wykupu

 • 2022-04-27

Emisje