wtorek, 24 kwietnia 2018

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Seria: BPS1122
ISIN: PLBPS0000040
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Obligacje podporządkowane.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji pięć lat po dacie emisji.

Od XI okresu odsetkowego, tj. od 29 listopada 2017 r., marża rośnie o 0,3 pkt proc., a potem o kolejnych 0,3 pkt proc. co rok.


Emitent: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Eurorating
CCC
pozytywna
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BPS1122
Podporządkowane: TAK
Wartość emisji: 85 199 700 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.05%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2013-05-29
 • 2013-11-29
 • 2014-05-29
 • 2014-11-29
 • 2015-05-29
 • 2015-11-29
 • 2016-05-29
 • 2016-11-29
 • 2017-05-29
 • 2017-11-29
 • 2018-05-29
 • 2018-11-29
 • 2019-05-29
 • 2019-11-29
 • 2020-05-29
 • 2020-11-29
 • 2021-05-29
 • 2021-11-29
 • 2022-05-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2013-05-21
 • 2013-11-21
 • 2014-05-21
 • 2014-11-21
 • 2015-05-21
 • 2015-11-20
 • 2016-05-19
 • 2016-11-21
 • 2017-05-19
 • 2017-11-21
 • 2018-05-21
 • 2018-11-21
 • 2019-05-21
 • 2019-11-21
 • 2020-05-21
 • 2020-11-20
 • 2021-05-21
 • 2021-11-19
 • 2022-05-20
 • 2022-11-21

Dni wypłaty odsetek

 • 2013-05-29
 • 2013-11-29
 • 2014-05-29
 • 2014-11-29
 • 2015-05-29
 • 2015-11-29
 • 2016-05-29
 • 2016-11-29
 • 2017-05-29
 • 2017-11-29
 • 2018-05-29
 • 2018-11-29
 • 2019-05-29
 • 2019-11-29
 • 2020-05-29
 • 2020-11-29
 • 2021-05-29
 • 2021-11-29
 • 2022-05-29
 • 2022-11-29

Dzień wykupu

 • 2022-11-29

Emisje