czwartek, 26 kwietnia 2018

Braster S.A.

Seria: A
ISIN: PLBRSTR00048
Rynek: GPW ASO


W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie jest stałe i wynosi 7,5 proc. w skali roku.

Emitent zobowiązał się do ustanowienia zabezpieczenia obligacji do dnia 31 grudnia 2018 r. Zabezpieczeniem będzie zastaw na maszynach i urządzeniach.

Emitent ma prawo dokonania wykupu obligacji na własne żądanie w liczbie do 50 proc. wyemitowanych obligacji po zakończeniu pierwszego okresu odsetkowego oraz w liczbie do 100 proc. istniejących obligacji po dniu 30 listopada 2018 r.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • zabezpieczenie, o którym mowa powyżej, nie zostanie ustanowione w terminie.

Emitent: Braster S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BRA0519
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 10 500 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 5.7%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 7.51%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-11-29
 • 2017-07-01
 • 2018-01-01
 • 2018-07-01
 • 2019-01-01

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-06-23
 • 2017-12-20
 • 2018-06-22
 • 2018-12-20
 • 2019-05-21

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-07-01
 • 2018-01-01
 • 2018-07-01
 • 2019-01-01
 • 2019-05-29

Dzień wykupu

 • 2019-05-29

Emisje