piątek, 19 sierpnia 2022

BS20118

Emitent: BEST II NS FIZ
Seria: C
ISIN: PLBSTII00038
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.3%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorach wierzytelności o łącznej wartości ok. 104 mln zł.

W ramach obowiązkowej amortyzacji obligacji spółka na koniec IV okresu odsetkowego wykupi 1/4 istniejących (niewykupionych) obligacji, a na koniec VI okresu odsetkowego 1/3 istniejących obligacji.

Niezależnie od obowiązkowej amortyzacji, emitent ma prawo wykupić przed terminem określoną przez siebie liczbę obligacji, płacąc przy tym dodatkową premię, która w zależności od okresu odsetkowego wyniesie: I, II, III - 0,75 proc., IV - 0,5 proc., V, VI - 0,35 proc. i VII - 0,2 proc.


Obligacje BS20118 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-01-17
 • 2015-07-17
 • 2016-01-17
 • 2016-07-17
 • 2017-01-17
 • 2017-07-17

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-01-09
 • 2015-07-09
 • 2016-01-08
 • 2016-07-08
 • 2017-01-09
 • 2017-07-07
 • 2018-01-09

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-01-17
 • 2015-07-17
 • 2016-01-17
 • 2016-07-17
 • 2017-01-17
 • 2017-07-17
 • 2018-01-17

Dzień wykupu

 • 2018-01-17