czwartek, 21 czerwca 2018

BEST II NS FIZ

Seria: C
ISIN: PLBSTII00038
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorach wierzytelności o łącznej wartości ok. 104 mln zł.

W ramach obowiązkowej amortyzacji obligacji spółka na koniec IV okresu odsetkowego wykupi 1/4 istniejących (niewykupionych) obligacji, a na koniec VI okresu odsetkowego 1/3 istniejących obligacji.

Niezależnie od obowiązkowej amortyzacji, emitent ma prawo wykupić przed terminem określoną przez siebie liczbę obligacji, płacąc przy tym dodatkową premię, która w zależności od okresu odsetkowego wyniesie: I, II, III - 0,75 proc., IV - 0,5 proc., V, VI - 0,35 proc. i VII - 0,2 proc.


Emitent: BEST II NS FIZ
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BS20118
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-01-17
 • 2015-07-17
 • 2016-01-17
 • 2016-07-17
 • 2017-01-17
 • 2017-07-17

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-01-09
 • 2015-07-09
 • 2016-01-08
 • 2016-07-08
 • 2017-01-09
 • 2017-07-07
 • 2018-01-09

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-01-17
 • 2015-07-17
 • 2016-01-17
 • 2016-07-17
 • 2017-01-17
 • 2017-07-17
 • 2018-01-17

Dzień wykupu

 • 2018-01-17

Emisje