wtorek, 25 lutego 2020

Bank Spółdzielczy w Limanowej

Seria: BSL0525
ISIN: PLBSLIM00029
Rynek: GPW ASO


Obligacje podporządkowane.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie pięciu lat od dnia emisji.


Emitent: Bank Spółdzielczy w Limanowej
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BSL0525
Podporządkowane: TAK
Wartość emisji w obrocie: 5 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.79%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-05-15
 • 2015-11-15
 • 2016-05-15
 • 2016-11-15
 • 2017-05-15
 • 2017-11-15
 • 2018-05-15
 • 2018-11-15
 • 2019-05-15
 • 2019-11-15
 • 2020-05-15
 • 2020-11-15
 • 2021-05-15
 • 2021-11-15
 • 2022-05-15
 • 2022-11-15
 • 2023-05-15
 • 2023-11-15
 • 2024-05-15
 • 2024-11-15

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-11-05
 • 2016-05-06
 • 2016-11-04
 • 2017-05-05
 • 2017-11-07
 • 2018-05-07
 • 2018-11-07
 • 2019-05-07
 • 2019-11-06
 • 2020-05-07
 • 2020-11-05
 • 2021-05-07
 • 2021-11-04
 • 2022-05-06
 • 2022-11-04
 • 2023-05-05
 • 2023-11-07
 • 2024-05-07
 • 2024-11-06
 • 2025-05-07

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-11-15
 • 2016-05-15
 • 2016-11-15
 • 2017-05-15
 • 2017-11-15
 • 2018-05-15
 • 2018-11-15
 • 2019-05-15
 • 2019-11-15
 • 2020-05-15
 • 2020-11-15
 • 2021-05-15
 • 2021-11-15
 • 2022-05-15
 • 2022-11-15
 • 2023-05-15
 • 2023-11-15
 • 2024-05-15
 • 2024-11-15
 • 2025-05-15

Dzień wykupu

 • 2025-05-15

Emisje