czwartek, 13 czerwca 2024

CA11225

Emitent: Cavatina Holding S.A.
Seria: P2022C
ISIN: PLCVTNH00107
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 6%
Oprocentowanie bieżące: 11.82%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: cavatina-seria-p2022c.pdf

Ważne informacje

Obligacje oferowano w ramach programu emisji o wartości do 200 mln zł.

Zabezpieczeniem jest poręczenie Cavatina Sp. z o.o.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji począwszy od końca II okresu odsetkowego, tj. 30 czerwca 2023 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. na koniec II okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. na koniec IV okresu odsetkowego.

Obligatariusze mają prawo do żądania wcześniejszego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto przekroczy 0,6x.

Obligacje CA11225 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2022-07-20
 • 2022-12-30
 • 2023-06-30
 • 2023-12-30
 • 2024-06-30
 • 2024-12-30
 • 2025-06-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-12-22
 • 2023-06-23
 • 2023-12-21
 • 2024-06-24
 • 2024-12-19
 • 2025-06-23
 • 2025-12-19

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-12-30
 • 2023-06-30
 • 2023-12-30
 • 2024-06-30
 • 2024-12-30
 • 2025-06-30
 • 2025-12-30

Dzień wykupu

 • 2025-12-30