poniedziałek, 25 czerwca 2018

Capital Park S.A.

Seria: K i L (zasymilowane)
ISIN: PLCPPRK00136
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec II okresu odsetkowego, tj. 27 kwietnia 2018 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • na koniec II i III okresu odsetkowego - 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji,
 • na koniec IV okresu odsetkowego - 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji,
 • na koniec V okresu odsetkowego - brak premii.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 0,6x,
 • emitent wyemituje obligacje o terminie zapadalności przypadającym przed terminem zapadalności obligacji serii K, chyba że środki pozyskane z emisji zostaną w całości przeznaczone na ich wykup,
 • emitent wykupi lub podejmie decyzję o wykupie jakichkolwiek wyemitowanych obligacji o terminie zapadalności przypadającym po terminie zapadalności obligacji serii K,
 • emitent wyemituje jakiekolwiek obligacje zabezpieczone na aktywach należących do niego lub podmiotów z grupy kapitałowej, a zabezpieczenie ustanawiane dla tych obligacji nie zostanie ustanowione równorzędnie w stosunku do obligacji serii K.

Emitent: Capital Park S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: CAP0420
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 21 375 000 EUR
Wartość nominalna: 100 EUR
Oprocentowanie: stałe 4.1%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.10%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Optimum FIO Subfundusz Obligacji1 000417 000 zł0.47%0.8%2017-12-31
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Pieniężny3 0001 251 000 zł1.4%0.19%2017-12-31
NN Parasol FIO Subfundusz Lokacyjny Plus21 3508 902 950 zł9.99%0.73%2017-12-31
Ipopema SFIO Subfundusz Obligacji15 0006 255 000 zł7.02%2.22%2017-12-31
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych25 20010 508 400 zł11.79%0.47%2017-12-31
Millennium FIO Subfundusz Depozytowy21 6009 007 200 zł10.1%0.6%2017-12-31
Novo FIO Subfundusz Gotówkowy2 000834 000 zł0.94%0.94%2017-12-31
Novo FIO Subfundusz Gotówkowy2 000852 000 zł1.27%0.96%2017-12-31
Novo FIO Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw10 0004 170 000 zł4.68%1.83%2017-12-31
Investor Parasol FIO Subfundusz Płynna Lokata6 0002 502 000 zł2.81%0.09%2017-12-31
Noble Funds FIO Subfundusz Pieniężny700291 900 zł0.33%0.16%2017-12-31
Noble Funds FIO Subfundusz Mieszany950396 150 zł0.44%0.41%2017-12-31
Pekao FIO Subfundusz Zrównoważony8 0003 336 000 zł3.74%0.34%2017-12-31
Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy2 000834 000 zł0.94%1.09%2017-12-31
Superfund SFIO Portfelowy Subfundusz Pieniężny1 000417 000 zł0.47%1.09%2017-12-31
UniFundusze SFIO Subfundusz SGB Gotówkowy1 000417 000 zł0.47%0.22%2017-12-31
UniFundusze SFIO Subfundusz UniAktywny Pieniężny1 000417 000 zł0.47%0.07%2017-12-31
GAMMA Parasol Biznes SFIO Subfundusz Gamma8 0003 368 000 zł3.74%0.24%2018-03-29
GAMMA Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych3 5001 459 500 zł1.64%2.26%2018-03-29
GAMMA Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych2 000842 000 zł0.94%0.86%2018-03-29
GAMMA Parasol FIO Subfundusz Pieniężny3 5001 473 500 zł1.64%0.41%2018-03-29
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Obligacji2 000834 000 zł0.94%0.3%2017-12-31
Superfund SFIO Portfelowy Subfundusz Obligacyjny15062 550 zł0.07%1.11%2017-12-31
Pekao FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu2 5001 042 500 zł1.17%0.29%2017-12-31
Pekao FIO Subfundusz Obligacji Plus12 0005 004 000 zł5.61%0.29%2017-12-31
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO4 0001 668 000 zł1.87%0.27%2017-12-31
Pekao FIO Subfundusz Stabilnego Inwestowania500208 500 zł0.23%0.24%2017-12-31
Pekao FIO Subfundusz Obligacji - Dynamiczna Alokacja 23 0001 251 000 zł1.4%0.32%2017-12-31
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec-Lokacyjny5 0002 085 000 zł2.34%0.67%2017-12-31
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec-Obligacji Globalnych5 0002 085 000 zł2.34%0.55%2017-12-31
Investor Parasol SFIO Subfundusz Bezpiecznego Wzrostu1 000417 000 zł0.47%0.42%2017-12-31
Millennium SFIO Subfundusz Konserwatywny800333 600 zł0.37%1.78%2017-12-31
Optimum FIO Subfundusz Akcji3 0001 251 000 zł1.4%0.88%2017-12-31
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Aktywnego Inwestowania3 0001 251 000 zł1.4%0.37%2017-12-31
SUMA:180 75075 444 750 zł84,89%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-04-27
 • 2017-10-27
 • 2018-04-27
 • 2018-10-27
 • 2019-04-27
 • 2019-10-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-10-19
 • 2018-04-19
 • 2018-10-19
 • 2019-04-18
 • 2019-10-18
 • 2020-04-17

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-10-27
 • 2018-04-27
 • 2018-10-27
 • 2019-04-27
 • 2019-10-27
 • 2020-04-27

Dzień wykupu

 • 2020-04-27

Emisje