niedziela, 15 grudnia 2019

Capital Park S.A.

Seria: K i L (zasymilowane)
ISIN: PLCPPRK00136
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec II okresu odsetkowego, tj. 27 kwietnia 2018 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • na koniec II i III okresu odsetkowego - 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji,
 • na koniec IV okresu odsetkowego - 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji,
 • na koniec V okresu odsetkowego - brak premii.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 0,6x,
 • emitent wyemituje obligacje o terminie zapadalności przypadającym przed terminem zapadalności obligacji serii K, chyba że środki pozyskane z emisji zostaną w całości przeznaczone na ich wykup,
 • emitent wykupi lub podejmie decyzję o wykupie jakichkolwiek wyemitowanych obligacji o terminie zapadalności przypadającym po terminie zapadalności obligacji serii K,
 • emitent wyemituje jakiekolwiek obligacje zabezpieczone na aktywach należących do niego lub podmiotów z grupy kapitałowej, a zabezpieczenie ustanawiane dla tych obligacji nie zostanie ustanowione równorzędnie w stosunku do obligacji serii K.

Emitent: Capital Park S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: CAP0420
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 21 375 000 EUR
Wartość nominalna: 100 EUR
Oprocentowanie: stałe 4.1%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.10%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Optimum FIO Subfundusz Obligacji1 000425 000 zł0.47%0.67%2019-06-30
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Konserwatywnego Oszczędzania3 0001 275 000 zł1.4%0.11%2019-06-30
NN Parasol FIO Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji21 3509 073 750 zł9.98%0.49%2019-06-30
Ipopema SFIO Subfundusz Obligacji15 0006 375 000 zł7.01%1.51%2019-06-30
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych19 5008 287 500 zł9.12%0.58%2019-06-30
Millennium FIO Subfundusz Obligacji Klasyczny21 6009 180 000 zł10.1%0.41%2019-06-30
Novo FIO Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy2 000850 000 zł0.94%1.02%2019-06-30
Novo FIO Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw10 0004 250 000 zł4.68%2.85%2019-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Oszczędnościowy6 0002 550 000 zł2.81%0.06%2019-06-30
Pekao FIO Subfundusz Zrównoważony8 0003 400 000 zł3.74%0.41%2019-06-30
Pekao FIO Subfundusz Konserwatywny Plus7 0002 975 000 zł3.27%0.1%2019-06-30
Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus (d. Oszczędnościowy Plus)2 000850 000 zł0.94%0.57%2019-06-30
Superfund FIO Portfelowy Subfundusz Spokojna Inwestycja (d. Oszczędnościowy)1 000425 000 zł0.47%0.51%2019-06-30
Generali Fundusze SFIO Subfundusz SGB Bankowy1 000425 000 zł0.47%0.12%2019-06-30
Generali Fundusze SFIO Subfundusz Aktywny Dochodowy1 000425 000 zł0.47%0.03%2019-06-30
GAMMA Parasol Biznes SFIO Subfundusz Gamma8 0003 400 000 zł3.74%0.32%2019-06-30
GAMMA Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych3 5001 487 500 zł1.64%1.43%2019-06-30
GAMMA Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych2 000850 000 zł0.94%0.77%2019-06-30
GAMMA Parasol FIO Subfundusz Plus3 5001 487 500 zł1.64%0.53%2019-06-30
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Obligacji1 000425 000 zł0.47%0.15%2019-06-30
Superfund FIO Portfelowy Subfundusz Obligacyjny15063 750 zł0.07%1.13%2019-06-30
Pekao FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu2 5001 062 500 zł1.17%0.35%2019-06-30
Pekao FIO Subfundusz Obligacji Plus12 0005 100 000 zł5.61%0.23%2019-06-30
Pekao FIO Subfundusz Konserwatywny2 000850 000 zł0.94%0.02%2019-06-30
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO5 0002 125 000 zł2.34%0.23%2019-06-30
Pekao FIO Subfundusz Stabilnego Inwestowania500212 500 zł0.23%0.35%2019-06-30
Pekao FIO Subfundusz Obligacji - Dynamiczna Alokacja 23 0001 275 000 zł1.4%0.19%2019-06-30
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec-Obligacji Wysokiego Dochodu5 0002 125 000 zł2.34%0.94%2019-06-30
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec-Konserwatywny Plus5 0002 125 000 zł2.34%0.69%2019-06-30
BGŻ SFIO Subfundusz Lokata Kapitału2 9501 253 750 zł1.38%0.37%2019-06-30
Investor Parasol SFIO Subfundusz Bezpiecznego Wzrostu1 000425 000 zł0.47%0.13%2019-06-30
Optimum FIO Subfundusz Akcji3 0001 275 000 zł1.4%1.06%2019-06-30
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Aktywnego Inwestowania2 000850 000 zł0.94%0.25%2019-06-30
Noble Funds FIO Subfundusz Konserwatywny700297 500 zł0.33%0.19%2019-06-30
SUMA:182 25077 456 250 zł85,22%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-04-27
 • 2017-10-27
 • 2018-04-27
 • 2018-10-27
 • 2019-04-27
 • 2019-10-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-10-19
 • 2018-04-19
 • 2018-10-19
 • 2019-04-18
 • 2019-10-18
 • 2020-04-17

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-10-27
 • 2018-04-27
 • 2018-10-27
 • 2019-04-27
 • 2019-10-27
 • 2020-04-27

Dzień wykupu

 • 2020-04-27

Emisje