sobota, 21 kwietnia 2018

Capital Park S.A.

Seria: K i L (zasymilowane)
ISIN: PLCPPRK00136
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec II okresu odsetkowego, tj. 27 kwietnia 2018 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • na koniec II i III okresu odsetkowego - 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji,
 • na koniec IV okresu odsetkowego - 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji,
 • na koniec V okresu odsetkowego - brak premii.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 0,6x,
 • emitent wyemituje obligacje o terminie zapadalności przypadającym przed terminem zapadalności obligacji serii K, chyba że środki pozyskane z emisji zostaną w całości przeznaczone na ich wykup,
 • emitent wykupi lub podejmie decyzję o wykupie jakichkolwiek wyemitowanych obligacji o terminie zapadalności przypadającym po terminie zapadalności obligacji serii K,
 • emitent wyemituje jakiekolwiek obligacje zabezpieczone na aktywach należących do niego lub podmiotów z grupy kapitałowej, a zabezpieczenie ustanawiane dla tych obligacji nie zostanie ustanowione równorzędnie w stosunku do obligacji serii K.

Emitent: Capital Park S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: CAP0420
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 21 375 000 EUR
Wartość nominalna: 100 EUR
Oprocentowanie: stałe 4.1%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.10%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Optimum FIO Subfundusz Obligacji1 000426 000 zł0.64%0.8%2017-06-30
NN Parasol FIO Subfundusz Lokacyjny Plus15 6506 666 900 zł9.97%0.78%2017-06-30
Ipopema SFIO Subfundusz Obligacji15 0006 390 000 zł9.56%1.87%2017-06-30
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych765325 890 zł0.49%0.02%2017-06-30
Millennium FIO Subfundusz Depozytowy16 0006 816 000 zł10.2%0.48%2017-06-30
Novo FIO Subfundusz Gotówkowy2 000852 000 zł1.27%0.65%2017-06-30
Novo FIO Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw10 0004 260 000 zł6.37%1.33%2017-06-30
Noble Funds FIO Subfundusz Pieniężny700298 200 zł0.45%0.35%2017-06-30
Noble Funds FIO Subfundusz Mieszany950404 700 zł0.61%0.41%2017-06-30
UniFundusze SFIO Subfundusz SGB Gotówkowy1 000426 000 zł0.64%0.25%2017-06-30
UniFundusze SFIO Subfundusz UniAktywny Pieniężny1 000426 000 zł0.64%0.32%2017-06-30
GAMMA Parasol Biznes SFIO Subfundusz Gamma6 0002 502 000 zł2.81%0.23%2017-12-31
GAMMA Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych5 0002 085 000 zł2.34%2.32%2017-12-31
GAMMA Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych2 000834 000 zł0.94%0.86%2017-12-31
GAMMA Parasol FIO Subfundusz Pieniężny4 0001 668 000 zł1.87%0.49%2017-12-31
Pioneer FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu2 5001 065 000 zł1.59%0.29%2017-06-30
Pioneer FIO Subfundusz Obligacji Plus12 0005 112 000 zł7.65%0.3%2017-06-30
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO4 0001 704 000 zł2.55%0.27%2017-06-30
Pioneer FIO Subfundusz Stabilnego Inwestowania500213 000 zł0.32%0.23%2017-06-30
Pioneer FIO Subfundusz Obligacji - Dynamiczna Alokacja 23 0001 278 000 zł1.91%0.31%2017-06-30
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec-Lokacyjny5 0002 130 000 zł3.19%0.73%2017-06-30
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec-Obligacji Globalnych3 0001 278 000 zł1.91%0.5%2017-06-30
Millennium SFIO Subfundusz Konserwatywny300127 800 zł0.19%0.8%2017-06-30
Optimum FIO Subfundusz Akcji3 0001 278 000 zł1.91%0.88%2017-06-30
SUMA:114 36548 566 490 zł69,99%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-04-27
 • 2017-10-27
 • 2018-04-27
 • 2018-10-27
 • 2019-04-27
 • 2019-10-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-10-19
 • 2018-04-19
 • 2018-10-19
 • 2019-04-18
 • 2019-10-18
 • 2020-04-17

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-10-27
 • 2018-04-27
 • 2018-10-27
 • 2019-04-27
 • 2019-10-27
 • 2020-04-27

Dzień wykupu

 • 2020-04-27

Emisje