niedziela, 26 września 2021

Capital Park S.A.

Seria: K i L (zasymilowane)
ISIN: PLCPPRK00136
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec II okresu odsetkowego, tj. 27 kwietnia 2018 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • na koniec II i III okresu odsetkowego - 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji,
 • na koniec IV okresu odsetkowego - 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji,
 • na koniec V okresu odsetkowego - brak premii.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 0,6x,
 • emitent wyemituje obligacje o terminie zapadalności przypadającym przed terminem zapadalności obligacji serii K, chyba że środki pozyskane z emisji zostaną w całości przeznaczone na ich wykup,
 • emitent wykupi lub podejmie decyzję o wykupie jakichkolwiek wyemitowanych obligacji o terminie zapadalności przypadającym po terminie zapadalności obligacji serii K,
 • emitent wyemituje jakiekolwiek obligacje zabezpieczone na aktywach należących do niego lub podmiotów z grupy kapitałowej, a zabezpieczenie ustanawiane dla tych obligacji nie zostanie ustanowione równorzędnie w stosunku do obligacji serii K.

Emitent: Capital Park S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: CAP0420
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 21 375 000 EUR
Wartość nominalna: 100 EUR
Oprocentowanie: stałe 4.1%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-04-27
 • 2017-10-27
 • 2018-04-27
 • 2018-10-27
 • 2019-04-27
 • 2019-10-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-10-19
 • 2018-04-19
 • 2018-10-19
 • 2019-04-18
 • 2019-10-18
 • 2020-04-17

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-10-27
 • 2018-04-27
 • 2018-10-27
 • 2019-04-27
 • 2019-10-27
 • 2020-04-27

Dzień wykupu

 • 2020-04-27