środa, 26 kwietnia 2017

Capital Park S.A.

Seria: B
ISIN: PLCPPRK00052
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • akcje emitenta zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym;
 • obligacje zostaną wycofane z obrotu na ASO Catalyst;
 • wskaźnik zadłużenia netto grupy będzie wyższy niż 1,2x;
 • jednostkowy wskaźnik zadłużenia netto będzie wyższy niż 0,35x;
 • emitent wypłaci dywidendę lub dokona skupu akcji własnych;
 • emitent rozpocznie właściwe roboty budowlane na inwestycji budowlanej Art Norblin (ul. Żelazna 51/53, Warszawa) przed dniem zawarcia umowy kredytowej na finansowanie kosztów budowy tej inwestycji.

Emitent: Capital Park S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: CAP0617
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 35 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 5.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 7.31%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Eques SFIO Subfundusz Obligacji2 000200 000 zł0.57%2.77%2016-06-30
FIZ BDM Obligo4 000400 000 zł1.14%3.74%2016-12-31
Noble Funds FIO Subfundusz Pieniężny1 000100 000 zł0.29%0.16%2016-06-30
Noble Funds FIO Subfundusz Mieszany6 000600 000 zł1.71%0.58%2016-06-30
Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy38 0003 800 000 zł10.86%1.56%2016-06-30
Superfund SFIO Subfundusz Akcji2 000200 000 zł0.57%2.54%2016-06-30
Superfund SFIO Portfelowy Subfundusz Pieniężny18 3001 830 000 zł5.23%3.04%2016-06-30
Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu3 575357 500 zł1.02%0.15%2016-06-30
Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus20 0002 000 000 zł5.71%0.88%2016-06-30
Allianz FIO Subfundusz Pieniężny12 5701 257 000 zł3.59%0.38%2016-06-30
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ30 0003 000 000 zł8.57%1.75%2016-06-30
SUMA:137 44513 744 500 zł39,27%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-12-13
 • 2015-06-13
 • 2015-12-13
 • 2016-06-13
 • 2016-12-13

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-12-05
 • 2015-06-05
 • 2015-12-04
 • 2016-06-03
 • 2016-12-05
 • 2017-06-05

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-12-13
 • 2015-06-13
 • 2015-12-13
 • 2016-06-13
 • 2016-12-13
 • 2017-06-13

Dzień wykupu

 • 2017-06-13

Emisje