niedziela, 01 sierpnia 2021

Capital Park S.A.

Seria: B
ISIN: PLCPPRK00052
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • akcje emitenta zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym;
 • obligacje zostaną wycofane z obrotu na ASO Catalyst;
 • wskaźnik zadłużenia netto grupy będzie wyższy niż 1,2x;
 • jednostkowy wskaźnik zadłużenia netto będzie wyższy niż 0,35x;
 • emitent wypłaci dywidendę lub dokona skupu akcji własnych;
 • emitent rozpocznie właściwe roboty budowlane na inwestycji budowlanej Art Norblin (ul. Żelazna 51/53, Warszawa) przed dniem zawarcia umowy kredytowej na finansowanie kosztów budowy tej inwestycji.

Emitent: Capital Park S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: CAP0617
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 35 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 5.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-12-13
 • 2015-06-13
 • 2015-12-13
 • 2016-06-13
 • 2016-12-13

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-12-05
 • 2015-06-05
 • 2015-12-04
 • 2016-06-03
 • 2016-12-05
 • 2017-06-05

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-12-13
 • 2015-06-13
 • 2015-12-13
 • 2016-06-13
 • 2016-12-13
 • 2017-06-13

Dzień wykupu

 • 2017-06-13

Emisje