piątek, 18 sierpnia 2017

Capital Park S.A.

Seria: B
ISIN: PLCPPRK00052
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • akcje emitenta zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym;
 • obligacje zostaną wycofane z obrotu na ASO Catalyst;
 • wskaźnik zadłużenia netto grupy będzie wyższy niż 1,2x;
 • jednostkowy wskaźnik zadłużenia netto będzie wyższy niż 0,35x;
 • emitent wypłaci dywidendę lub dokona skupu akcji własnych;
 • emitent rozpocznie właściwe roboty budowlane na inwestycji budowlanej Art Norblin (ul. Żelazna 51/53, Warszawa) przed dniem zawarcia umowy kredytowej na finansowanie kosztów budowy tej inwestycji.

Emitent: Capital Park S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: CAP0617
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 35 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 5.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
FIZ BDM Obligo4 000400 000 zł1.14%3.74%2016-12-31
Noble Funds FIO Subfundusz Pieniężny2 292229 200 zł0.65%0.37%2016-12-31
Noble Funds FIO Subfundusz Mieszany4 000400 000 zł1.14%0.41%2016-12-31
Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy38 0003 800 000 zł10.86%2.76%2016-12-31
Superfund SFIO Portfelowy Subfundusz Pieniężny18 3001 830 000 zł5.23%4.66%2016-12-31
Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu3 575357 500 zł1.02%0.15%2016-12-31
Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus25 5702 557 000 zł7.31%1.02%2016-12-31
Allianz FIO Subfundusz Pieniężny10 0001 000 000 zł2.86%0.28%2016-12-31
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ30 0003 000 000 zł8.57%1.57%2016-12-31
Superfund SFIO Portfelowy Subfundusz Obligacyjny2 000200 000 zł0.57%3.25%2016-12-31
SUMA:137 73713 773 700 zł39,35%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-12-13
 • 2015-06-13
 • 2015-12-13
 • 2016-06-13
 • 2016-12-13

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-12-05
 • 2015-06-05
 • 2015-12-04
 • 2016-06-03
 • 2016-12-05
 • 2017-06-05

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-12-13
 • 2015-06-13
 • 2015-12-13
 • 2016-06-13
 • 2016-12-13
 • 2017-06-13

Dzień wykupu

 • 2017-06-13

Emisje