poniedziałek, 24 lutego 2020

Capital Park S.A.

Seria: N
ISIN: PLCPPRK00169
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV, V i VI okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VII okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VIII i IX okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec X i XI okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 0,6x.

Emitent: Capital Park S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: CAP0621
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 7 000 000 EUR
Wartość nominalna: 100 EUR
Oprocentowanie: stałe 4.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.30%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
NN Parasol FIO Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji5 6902 418 250 zł8.12%0.13%2019-06-30
Ipopema SFIO Subfundusz Obligacji7 0002 975 000 zł10%0.7%2019-06-30
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec-Konserwatywny10 0004 250 000 zł14.28%0.59%2019-06-30
Generali Fundusze SFIO Subfundusz Euro2 000850 000 zł2.86%8.05%2019-06-30
Generali Fundusze SFIO Subfundusz Aktywny Dochodowy5 0002 125 000 zł7.14%0.15%2019-06-30
Generali Fundusze FIO Subfundusz Korona Dochodowy15 0006 375 000 zł21.42%0.08%2019-06-30
Generali Fundusze FIO Subfundusz Oszczędnościowy9 0003 825 000 zł12.85%0.23%2019-06-30
Alior SFIO Subfundusz Multi Asset15063 750 zł0.21%0.91%2019-06-30
Alior SFIO Subfundusz Oszczędnościowy2 5001 062 500 zł3.57%0.38%2019-06-30
Santander Prestiż SFIO Subfundusz Alfa2 5001 062 500 zł3.57%1.06%2019-06-30
SUMA:58 84025 007 000 zł84,02%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-06-19
 • 2018-09-18
 • 2018-12-18
 • 2019-03-18
 • 2019-06-18
 • 2019-09-18
 • 2019-12-18
 • 2020-03-18
 • 2020-06-18
 • 2020-09-18
 • 2020-12-18
 • 2021-03-18

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-09-11
 • 2018-12-11
 • 2019-03-11
 • 2019-06-11
 • 2019-09-11
 • 2019-12-11
 • 2020-03-11
 • 2020-06-10
 • 2020-09-11
 • 2020-12-11
 • 2021-03-11
 • 2021-06-11

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-09-18
 • 2018-12-18
 • 2019-03-18
 • 2019-06-18
 • 2019-09-18
 • 2019-12-18
 • 2020-03-18
 • 2020-06-18
 • 2020-09-18
 • 2020-12-18
 • 2021-03-18
 • 2021-06-18

Dzień wykupu

 • 2021-06-18

Emisje