piątek, 18 czerwca 2021

Capital Park S.A.

Seria: N
ISIN: PLCPPRK00169
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV, V i VI okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VII okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VIII i IX okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec X i XI okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 0,6x.

Emitent: Capital Park S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: CAP0621
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 7 000 000 EUR
Wartość nominalna: 100 EUR
Oprocentowanie: stałe 4.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-06-19
 • 2018-09-18
 • 2018-12-18
 • 2019-03-18
 • 2019-06-18
 • 2019-09-18
 • 2019-12-18
 • 2020-03-18
 • 2020-06-18
 • 2020-09-18
 • 2020-12-18
 • 2021-03-18

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-09-11
 • 2018-12-11
 • 2019-03-11
 • 2019-06-11
 • 2019-09-11
 • 2019-12-11
 • 2020-03-11
 • 2020-06-10
 • 2020-09-11
 • 2020-12-11
 • 2021-03-11
 • 2021-06-11

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-09-18
 • 2018-12-18
 • 2019-03-18
 • 2019-06-18
 • 2019-09-18
 • 2019-12-18
 • 2020-03-18
 • 2020-06-18
 • 2020-09-18
 • 2020-12-18
 • 2021-03-18
 • 2021-06-18

Dzień wykupu

 • 2021-06-18

Emisje