wtorek, 24 kwietnia 2018

CCC S.A.

Seria: 1/2014
ISIN: PLCCC0000065
Rynek: BS ASO


Emitent może wykupić obligacje przed terminem w przypadku publikacji rozporzadzenia Komisji Europejskiej wprowadzającego zmiany do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, które spowodują obowiązek ujmowania umów najmu i dzierżawy nieruchomości czy też innych umów dotyczących korzystania z nieruchomości stanowiących własność osób trzecich jako zobowiązań finansowych.

Obligacje są zabezpieczone poręczeniem majątkowym do 150% wartości wyemitowanych obligacji, ale nie więcej niż 750 mln zł, udzielonym przez CCC.EU i CCC Shoes&Bags.


Obligatariusze mają prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • walne zgormadzenie emitenta podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy w kwocie przekraczającej 50 proc. skonsolidowanego zysku;
 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto/EBITDA w jakimkolwiek czasie przekroczy 3,0x;
 • wskaźnik obsługi odsetek będzie niższy niż 5,0x;
 • EBITDA generowana łącznie przez podmioty zależne z siedzibą poza RP przekroczy 50 proc. EBITDA emitenta i w terminie 30 dni od dnia wystąpienia takiego zdarzenia, podmioty zależne, których łączna EBITDA wynosi conajmniej 90 proc. EBITDA emitenta nie złożą oświadczeń o udzieleniu poręczenia.

Emitent: CCC S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Eurorating
BBB
stabilna
Catalyst: TAK
Kod obligacji: CCC0619
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 210 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 1.47%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.28%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-12-10
 • 2015-06-10
 • 2015-12-10
 • 2016-06-10
 • 2016-12-09
 • 2017-06-09
 • 2017-12-11
 • 2018-06-11
 • 2018-12-10

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-12-02
 • 2015-06-01
 • 2015-12-02
 • 2016-06-02
 • 2016-12-01
 • 2017-06-01
 • 2017-12-01
 • 2018-06-01
 • 2018-11-30
 • 2019-05-31

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-12-10
 • 2015-06-10
 • 2015-12-10
 • 2016-06-10
 • 2016-12-09
 • 2017-06-09
 • 2017-12-11
 • 2018-06-11
 • 2018-12-10
 • 2019-06-10

Dzień wykupu

 • 2019-06-10

Emisje