niedziela, 26 września 2021

CCC S.A.

Seria: 1/2018
ISIN: PLCCC0000081
Rynek: GPW ASO, BS ASO


W ZWIĄZKU Z PRZESUNIĘCIEM TERMINU WYKUPU OBLIGACJE SĄ NOTOWANE POD KODEM CCC0626.


Zabezpieczeniem obligacji są poręczenia majątkowe do maksymalnie 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji, udzielone przez CCC.EU Sp. z o.o. i Kirra Investment Sp. z o.o.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich lub co najmniej 50 proc. wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec III oraz IV okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V okresu odsetkowego,
 • w przypadku wykupu obligacji na koniec VI okresu odsetkowego premii nie będzie.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zobowiązania finansowe netto/EBITDA przekroczy 3,5x,
 • wskaźnik obsługi odsetek będzie niższy niż 5,0x,
 • walne zgromadzenie emitenta podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy wyższej niż 40 proc. skonsolidowanego zysku netto emitenta.

Emitent: CCC S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Eurorating
B+
stabilna
Catalyst: TAK
Kod obligacji: CCC0621
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 210 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 1.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-06-29
 • 2018-12-28
 • 2019-06-28
 • 2019-12-30
 • 2020-06-29
 • 2020-12-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-12-18
 • 2019-06-19
 • 2019-12-18
 • 2020-06-19
 • 2020-12-18
 • 2021-06-21

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-12-28
 • 2019-06-28
 • 2019-12-30
 • 2020-06-29
 • 2020-12-29
 • 2021-06-29

Dzień wykupu

 • 2021-06-29