wtorek, 18 czerwca 2024

CCC0626

Emitent: CCC S.A.
Seria: 1/2018
ISIN: PLCCC0000081
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 168 786 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.5%
Oprocentowanie bieżące: 10.32%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: ccc-seria-1-2018-24102022.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji są:

 • poręczenia majątkowe do maksymalnie 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji, udzielone przez CCC.EU Sp. z o.o. i Kirra Investment Sp. z o.o.,
 • zastaw rejestrowy i finansowy na akcjach spółki eObuwie.pl,
 • 10 weksli własnych CCC
 • oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 wydane przez CCC i pozostałych poręczycieli.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VIII lub IX okresu odsetkowego,
 • 1,0 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec X lub XI okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec XII lub XIII okresu odsetkowego,
 • w przypadku wykupu obligacji na koniec XIV lub XV okresu odsetkowego premii nie będzie.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • EBITDA będzie niższa niż:
  • 30 mln zł na koniec lipca 2022 r. lub
  • 45 mln zł na koniec października 2022 r. lub
  • 100 mln zł na koniec stycznia 2023 r. lub
  • 125 mln zł na koniec kwietnia 2023 r. lub
  • 150 mln zł na koniec lipca 2023 r. lub
  • 200 mln zł na koniec października 2023 r.,
 • wskaźnik zobowiązania finansowe netto/EBITDA przekroczy:
  • 12,7x na koniec stycznia 2023 r.,
  • 8,5x na koniec kwietnia 2023 r.,
  • 7,3x na koniec lipca 2023 r.,
  • 3,9x na koniec października 2023 r.,
  • 3,5x na koniec stycznia 2024 r.,
  • 3,8x na koniec kwietnia 2024 r.,
  • 3,5x na koniec lipca 2024 r.,
  • 3,0x na koniec października 2024 r. i na koniec kolejnych okresów odsetkowych.

Obligacje CCC0626 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-06-29
 • 2018-12-28
 • 2019-06-28
 • 2019-12-30
 • 2020-06-29
 • 2020-12-29
 • 2021-06-29
 • 2021-12-29
 • 2022-06-29
 • 2022-12-29
 • 2023-06-29
 • 2023-12-29
 • 2024-06-29
 • 2024-12-29
 • 2025-06-29
 • 2025-12-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-12-18
 • 2019-06-19
 • 2019-12-18
 • 2020-06-19
 • 2020-12-18
 • 2021-06-21
 • 2021-12-21
 • 2022-06-21
 • 2022-12-20
 • 2023-06-21
 • 2023-12-19
 • 2024-06-21
 • 2024-12-18
 • 2025-06-20
 • 2025-12-17
 • 2026-06-19

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-12-28
 • 2019-06-28
 • 2019-12-30
 • 2020-06-29
 • 2020-12-29
 • 2021-06-29
 • 2021-12-29
 • 2022-06-29
 • 2022-12-29
 • 2023-06-29
 • 2023-12-29
 • 2024-06-29
 • 2024-12-29
 • 2025-06-29
 • 2025-12-29
 • 2026-06-29

Dzień wykupu

 • 2026-06-29