wtorek, 18 czerwca 2019

Chemoservis-Dwory S.A.

Seria: A
ISIN: PLCHMDW00051
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE CZĘŚCIOWO PO TERMINIE.


Obligatariusze mają prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • w okresie do dnia wykupu emitent wypłaci dywidendę lub zaliczkę na jej poczet,
 • osiągnięta zostanie straty z działalności operacyjnej za okres ostatnich 12 miesięcy, obliczonej na podstawie kwartalnego, półrocznego lub rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego emitenta,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA przekroczy 3,75x,
 • wskaźnik ogólnego zadłużenia przekroczy 65 proc.

W efekcie wcześniejszego wykupu w kwietniu i maju 2016 r. oraz w styczniu 2017 r. wartość nominalna obligacji serii A w obrocie giełdowym zmniejszyła się z pierwotnych 15 mln zł do 3,033 mln zł.


Emitent: Chemoservis-Dwory S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: CHS0318
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 3 033 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 5.25%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-03-06
 • 2015-09-04
 • 2016-03-04
 • 2016-09-02
 • 2017-03-03
 • 2017-09-01

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-08-27
 • 2016-02-25
 • 2016-08-25
 • 2017-02-23
 • 2017-08-24
 • 2018-02-26

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-09-04
 • 2016-03-04
 • 2016-09-02
 • 2017-03-03
 • 2017-09-01
 • 2018-03-06

Dzień wykupu

 • 2018-03-06

Emisje