sobota, 01 kwietnia 2023

CLC0719

Emitent: Columbus Energy S.A.
Seria: C
ISIN: PLSTIGR00046
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 1 090 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: stałe 8.4%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: columbus-seria-c.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji są:

 • zastaw rejestrowy na zbiorze istniejących oraz przyszłych wierzytelności emitenta, wynikających z umów z tytułu realizowanej przez niego usługi „Abonament na Słońce” (umowy sprzedaży przez Columbus Energy S.A. kompletnej instalacji fotowoltaicznej wraz z dostawą i montażem powiązane z umowami na 15-letnie finansowanie) do kwoty zabezpieczenia 1,635 mln zł,
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym terminie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligacje CLC0719 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-07-26
 • 2017-10-26
 • 2018-01-26
 • 2018-04-26
 • 2018-07-26
 • 2018-10-26
 • 2019-01-26
 • 2019-04-26

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-10-18
 • 2018-01-18
 • 2018-04-18
 • 2018-07-18
 • 2018-10-18
 • 2019-01-18
 • 2019-04-17
 • 2019-07-18

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-10-26
 • 2018-01-26
 • 2018-04-26
 • 2018-07-26
 • 2018-10-26
 • 2019-01-26
 • 2019-04-26
 • 2019-07-26

Dzień wykupu

 • 2019-07-26