wtorek, 23 lipca 2024

CLC0724

Emitent: Columbus Energy S.A.
Seria: F
ISIN: PLSTIGR00079
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 30 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5.2%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: columbus-energy-seria-f.pdf

Ważne informacje

 

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI >>


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 200 mln zł.

Jeśli wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 3,0x podstawowa marża odsetkowa (4,2 pkt proc.)zostanie podwyższona o 1 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji począwszy od II okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. na koniec II okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. na koniec V okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dźwigni finansowej emitenta przekroczy 3,5x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto do wartości aktywów na poziomie skonsolidowanym przekroczy 0,7x.

Obligacje CLC0724 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-07-08
 • 2022-01-07
 • 2022-07-08
 • 2023-01-09
 • 2023-07-07
 • 2024-01-08

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-12-29
 • 2022-06-30
 • 2022-12-29
 • 2023-06-29
 • 2023-12-28
 • 2024-06-28

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-01-07
 • 2022-07-08
 • 2023-01-09
 • 2023-07-07
 • 2024-01-08
 • 2024-07-08

Dzień wykupu

 • 2024-07-08