niedziela, 20 czerwca 2021

Comp S.A.

Seria: I/2015
ISIN: PLCMP0000058
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw na akcjach spółki zależnej Elzab i prawach przysługujących z tytułu umowy rachunku zastrzeżonego oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

W przypadku gdy wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA będzie wyższy niż 3,5 lub wskaźnik obsługi odsetek będzie niższy niż 1,3 marża zostanie podwyższona o 1,5 pkt proc.

Emitent zobowiązał się do spłaty obligacji w ratach w ten sposób, że 29 czerwca 2018 r. rata wykupu przypadająca na jedną obligację wyniesie 100 zł, 28 czerwca 2019 r. 200 zł, a w ostatecznym dniu wykupu 700 zł.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA będzie wyższy niż 4,5x (było 3,5x, ale zgromadzenie obligatariuszy zgodziło się na podwyższenie limitu do końca 2017 r.; czytaj więcej),
 • wskaźnik obsługi odsetek będzie niższy niż 1,3x.

Emitent: Comp S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: CMP0620
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 35 000 000 PLN
Wartość nominalna: 700 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 2.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-06-30
 • 2015-12-30
 • 2016-06-30
 • 2016-12-30
 • 2017-06-30
 • 2017-12-29
 • 2018-06-29
 • 2018-12-28
 • 2019-06-28
 • 2019-12-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-12-21
 • 2016-06-22
 • 2016-12-21
 • 2017-06-22
 • 2017-12-19
 • 2018-06-21
 • 2018-12-18
 • 2019-06-19
 • 2019-12-18
 • 2020-06-22

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-12-30
 • 2016-06-30
 • 2016-12-30
 • 2017-06-30
 • 2017-12-29
 • 2018-06-29
 • 2018-12-28
 • 2019-06-28
 • 2019-12-30
 • 2020-06-30

Dzień wykupu

 • 2020-06-30

Emisje