sobota, 21 kwietnia 2018

Comp S.A.

Seria: I/2014
ISIN: PLCMP0000041
Rynek: BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Jeżeli wskaźnik zadłużenia finansowego netto/EBIDTA będzie wyższy niż 3,5 lub wskaźnik obsługi odsetek będzie niższy niż 1,3, marża zostanie podwyższona o 1,5 pkt proc.

Przez wskaźnik obsługi odsetek spółka rozumie stosunek skonsolidowanego EBIDTA do łącznej kwoty odsetek należnej od zadłużenia finansowego, z wyłączeniem zadłużenia finansowego udzielonego między podmiotami grupy emitenta.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA będzie wyższy niż 4,5x (było 3,5x, ale zgromadzenie obligatariuszy zgodziło się na podwyższenie limitu aż do dnia wykupu.; czytaj więcej),
 • emitent podejmie decyzję o wypłacie dywidendy,
 • emitent ustanowi jakiekolwiek zabezpieczenie na jakimkolwiek składniku swojego majątku w celu zabezpieczenia jakichkolwiek papierów dłużnych.

Emitent: Comp S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: CMP0717
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 36 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.8%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-01-28
 • 2015-07-28
 • 2016-01-28
 • 2016-07-28
 • 2017-01-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-01-23
 • 2015-07-23
 • 2016-01-25
 • 2016-07-25
 • 2017-01-25

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-01-28
 • 2015-07-28
 • 2016-01-28
 • 2016-07-28
 • 2017-01-28
 • 2017-07-28

Dzień wykupu

 • 2017-07-28

Emisje