czwartek, 30 marca 2017

Comp S.A.

Seria: I/2014
ISIN: PLCMP0000041
Rynek: BS ASO


Jeżeli wskaźnik zadłużenia finansowego netto/EBIDTA będzie wyższy niż 3,5 lub wskaźnik obsługi odsetek będzie niższy niż 1,3, marża zostanie podwyższona o 1,5 pkt proc.

Przez wskaźnik obsługi odsetek spółka rozumie stosunek skonsolidowanego EBIDTA do łącznej kwoty odsetek należnej od zadłużenia finansowego, z wyłączeniem zadłużenia finansowego udzielonego między podmiotami grupy emitenta.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli emitent:

 • podejmie decyzję o wypłacie dywidendy,
 • ustanowi jakiekolwiek zabezpieczenie na jakimkolwiek składniku swojego majątku w celu zabezpieczenia jakichkolwiek papierów dłuznych.

Emitent: Comp S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: CMP0717
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 36 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 2.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.61%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-01-28
 • 2015-07-28
 • 2016-01-28
 • 2016-07-28
 • 2017-01-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-01-23
 • 2015-07-23
 • 2016-01-25
 • 2016-07-25
 • 2017-01-25

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-01-28
 • 2015-07-28
 • 2016-01-28
 • 2016-07-28
 • 2017-01-28
 • 2017-07-28

Dzień wykupu

 • 2017-07-28

Emisje