piątek, 18 września 2020

Comp S.A.

Seria: I/2017
ISIN: PLCMP0000066
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Zabezpieczeniem obligacji są dwa zastawy rejestrowe: na posiadanych przez emitenta akcjach Zakładu Urządzeń Komputerowych Elzab SA oraz na prawach, roszczeniach i wierzytelnościach pieniężnych z rachunku zastrzeżonego emitenta, każdy do sumy najwyższej w wysokości 54 mln zł.

Jeżeli wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA będzie wyższy niż 4,5x (DO 31 grudnia 2017 r.) lub 3,5x (PO 31 grudnia 2017 r.) lub wskaźnik obsługi odsetek będzie niższy niż 1,3x, marża zostanie podniesiona o 1,5 pkt proc.

Emitent zobowiązał się do corocznej amortyzacji wyemitowanych obligacji. Kolejne raty wykupu będą uszczuplały wartość nominalną obligacji w następujący sposób:

 • 28 lipca 2018 r. o 250 zł,
 • 28 lipca 2019 r. o 350 zł,
 • 28 lipca 2020 r. o 400 zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż w dniu płatności odsetek za III okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec III i IV okresu odsetkowego,
 • 0,8 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V, VI, VII i VIII okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IX, X i XI okresu odsetkowego.

Obligatariusze, po uzyskaniu zgody zgromadzenia obligatariuszy, mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA liczony za okres do 31 grudnia 2017 r. przekroczy 4,5x,
 • wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA liczony za okres po 31 grudnia 2017 r. przekroczy 3,5x,
 • wskaźnik obsługi odsetek będzie niższy niż 1,3x,
 • walne zgromadzenie emitenta podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy w przypadku, gdy wskaźnik zadłużenia do EBITDA będzie wyższy niż 3,5x lub wskaźnik obsługi odsetek będzie niższy niż 1,3x.

Emitent: Comp S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: CMP0720
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 14 400 000 PLN
Wartość nominalna: 400 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.8%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-07-28
 • 2017-10-28
 • 2018-01-28
 • 2018-04-28
 • 2018-07-28
 • 2018-10-28
 • 2019-01-28
 • 2019-04-28
 • 2019-07-28
 • 2019-10-28
 • 2020-01-28
 • 2020-04-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-10-20
 • 2018-01-19
 • 2018-04-20
 • 2018-07-20
 • 2018-10-19
 • 2019-01-18
 • 2019-04-18
 • 2019-07-19
 • 2019-10-18
 • 2020-01-20
 • 2020-04-20
 • 2020-07-20

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-10-28
 • 2018-01-28
 • 2018-04-28
 • 2018-07-28
 • 2018-10-28
 • 2019-01-28
 • 2019-04-28
 • 2019-07-28
 • 2019-10-28
 • 2020-01-28
 • 2020-04-28
 • 2020-07-28

Dzień wykupu

 • 2020-07-28

Emisje