czwartek, 13 czerwca 2024

CPS0130

Emitent: Cyfrowy Polsat S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Standard & Poor's
BB
stabilna
Eurorating
BB
stabilna
Fitch Ratings
BB
stabilna
Seria: D, E
ISIN: PLCFRPT00070
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 3 490 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 3.85%
Oprocentowanie bieżące: 9.67%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: cyfrowy-polsat-seria-d.pdf
cyfrowy-polsat-seria-e.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 4 mld zł.

W pierwszym okresie odsetkowym marża odsetkowa wynosi 3,85 pkt proc. W kolejnych okresach może się zmieniać w zależności od wartości wskaźnika zadłużenia:

 • wskaźnik zadłużenia  <= 3,5x - marża 3,35 pkt proc.
 • wskaźnik zadłużenia  > 3,5x <= 4,5x - marża 3,85 pkt proc.
 • wskaźnik zadłużenia  >= 4,5x - marża 4,35 pkt proc.

Marża może też zostać trwale podniesiona o 0,25 pkt proc., jeśli emitent nie wypełni celu dotyczącego wskaźnika zrównoważonego rozwoju (30 proc. w 2026 r.).

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym czasie (jednorazowo nie mniej niż 10 proc. nominalnej wartości istniejących obligacji). W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 3 proc. jeśli do wykupu dojdzie przed upływem roku od dnia emisji,
 • 1,5 proc. jeśli do wykupu dojdzie przed upływem dwóch lat od dnia emisji,
 • 0,75 proc. jeśli do wykupu dojdzie przed upływem trzech lat od dnia emisji,
 • 0,5 proc. jeśli do wykupu dojdzie przed upływem czterech lat od dnia emisji.

Obligatariusze (za zgodą zgromadzenia obligatariuszy) będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik pokrycia odsetek będzie niższy niż 1,5x,
 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 5,5x w ciągu dwóch lat od emisji lub 5,0x w późniejszym okresie,
 • emitent wypłaci dywidendę w przypadku, gdy wskaźnik zadłużenia przekracza 3,5x.

Obligacje CPS0130 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2023-01-11
 • 2023-07-11
 • 2024-01-11
 • 2024-07-11
 • 2025-01-11
 • 2025-07-11
 • 2026-01-11
 • 2026-07-11
 • 2027-01-11
 • 2027-07-11
 • 2028-01-11
 • 2028-07-11
 • 2029-01-11
 • 2029-07-11

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2023-07-06
 • 2024-01-08
 • 2024-07-08
 • 2025-01-08
 • 2025-07-08
 • 2026-01-07
 • 2026-07-08
 • 2027-01-05
 • 2027-07-07
 • 2028-01-05
 • 2028-07-06
 • 2029-01-08
 • 2029-07-06
 • 2030-01-08

Dni wypłaty odsetek

 • 2023-07-11
 • 2024-01-11
 • 2024-07-11
 • 2025-01-11
 • 2025-07-11
 • 2026-01-11
 • 2026-07-11
 • 2027-01-11
 • 2027-07-11
 • 2028-01-11
 • 2028-07-11
 • 2029-01-11
 • 2029-07-11
 • 2030-01-11

Dzień wykupu

 • 2030-01-11