niedziela, 26 września 2021

Cyfrowy Polsat S.A.

Seria: C
ISIN: PLCFRPT00054
Rynek: GPW ASO


Marża odsetkowa może zostać podwyższona o 0,25 pkt proc. jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,5x i o 0,75 pkt proc., jeśli ten wskaźnik przekroczy 4,0x.

Marża odsetkowa może też zostać podwyższona o 2 pkt proc., jeśli wystąpi któryś z przypadków naruszenia określonych w pkt. 7.2.1 warunków emisji (m.in. zmiana kontroli czy wycofanie akcji emienta z obrotu na rynku regulowanym).

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 3 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie przed upływem roku od dnia emisji,
 • 1,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie przed upływem dwóch lat, ale po upywie roku od dnia emisji,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie przed upływem trzech lat, ale po upywie dwóch lat od dnia emisji,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie przed upływem czterech lat, ale po upywie trzech lat od dnia emisji.

Emitent: Cyfrowy Polsat S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Standard & Poor's
BB+
pozytywna
Moody's
Ba1
stabilna
Eurorating
BB
stabilna
Catalyst: TAK
Kod obligacji: CPS0227
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 1 000 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 1.65%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 1.90%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-02-14
 • 2020-08-14
 • 2021-02-14
 • 2021-08-14
 • 2022-02-14
 • 2022-08-14
 • 2023-02-14
 • 2023-08-14
 • 2024-02-14
 • 2024-08-14
 • 2025-02-14
 • 2025-08-14
 • 2026-02-14
 • 2026-08-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2020-08-06
 • 2021-02-05
 • 2021-08-06
 • 2022-02-04
 • 2022-08-05
 • 2023-02-06
 • 2023-08-04
 • 2024-02-06
 • 2024-08-06
 • 2025-02-06
 • 2025-08-06
 • 2026-02-06
 • 2026-08-06
 • 2027-02-04

Dni wypłaty odsetek

 • 2020-08-14
 • 2021-02-14
 • 2021-08-14
 • 2022-02-14
 • 2022-08-14
 • 2023-02-14
 • 2023-08-14
 • 2024-02-14
 • 2024-08-14
 • 2025-02-14
 • 2025-08-14
 • 2026-02-14
 • 2026-08-14
 • 2027-02-12

Dzień wykupu

 • 2027-02-12