czwartek, 13 czerwca 2024

CPS0227

Emitent: Cyfrowy Polsat S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Standard & Poor's
BB
stabilna
Eurorating
BB
stabilna
Fitch Ratings
BB
stabilna
Seria: C
ISIN: PLCFRPT00054
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 88 053 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 1.65%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: cyfrowy-polsat-seria-c.pdf

Ważne informacje

Marża odsetkowa może zostać podwyższona o 0,25 pkt proc. jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,5x i o 0,75 pkt proc., jeśli ten wskaźnik przekroczy 4,0x.

Marża odsetkowa może też zostać podwyższona o 2 pkt proc., jeśli wystąpi któryś z przypadków naruszenia określonych w pkt. 7.2.1 warunków emisji (m.in. zmiana kontroli czy wycofanie akcji emitenta z obrotu na rynku regulowanym).

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 3 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie przed upływem roku od dnia emisji,
 • 1,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie przed upływem dwóch lat, ale po upływie roku od dnia emisji,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie przed upływem trzech lat, ale po upływie dwóch lat od dnia emisji,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie przed upływem czterech lat, ale po upływie trzech lat od dnia emisji.

Obligacje CPS0227 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-02-14
 • 2020-08-14
 • 2021-02-14
 • 2021-08-14
 • 2022-02-14
 • 2022-08-14
 • 2023-02-14
 • 2023-08-14
 • 2024-02-14
 • 2024-08-14
 • 2025-02-14
 • 2025-08-14
 • 2026-02-14
 • 2026-08-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2020-08-06
 • 2021-02-05
 • 2021-08-06
 • 2022-02-04
 • 2022-08-05
 • 2023-02-06
 • 2023-08-04
 • 2024-02-06
 • 2024-08-06
 • 2025-02-06
 • 2025-08-06
 • 2026-02-06
 • 2026-08-06
 • 2027-02-04

Dni wypłaty odsetek

 • 2020-08-14
 • 2021-02-14
 • 2021-08-14
 • 2022-02-14
 • 2022-08-14
 • 2023-02-14
 • 2023-08-14
 • 2024-02-14
 • 2024-08-14
 • 2025-02-14
 • 2025-08-14
 • 2026-02-14
 • 2026-08-14
 • 2027-02-12

Dzień wykupu

 • 2024-02-05