czwartek, 13 czerwca 2024

CPS0426

Emitent: Cyfrowy Polsat S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Standard & Poor's
BB
stabilna
Eurorating
BB
stabilna
Fitch Ratings
BB
stabilna
Seria: B
ISIN: PLCFRPT00047
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 223 798 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 1.75%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: cyfrowy-polsat-seria-b.pdf

Ważne informacje

Marża odsetkowa może zostać podwyższona o 0,25 pkt proc. jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,5x i o 0,75 pkt proc., jeśli ten wskaźnik przekroczy 4,0x.

Marża odsetkowa może też zostać podwyższona o 2 pkt proc., jeśli wystąpi któryś z przypadków naruszenia określonych w pkt. 7.2.1 warunków emisji (m.in. zmiana kontroli czy wycofanie akcji emitenta z obrotu na rynku regulowanym).

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 3 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie przed upływem roku od dnia emisji,
 • 1,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie przed upływem dwóch lat, ale po upływie roku od dnia emisji,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie przed upływem trzech lat, ale po upływie dwóch lat od dnia emisji,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie przed upływem czterech lat, ale po upływie trzech lat od dnia emisji.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik pokrycia odsetek spadnie poniżej 1,5x,
 • wskaźnik zadłużenia wzrośnie powyżej 4,5x.

Obligacje CPS0426 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-04-26
 • 2019-10-26
 • 2020-04-26
 • 2020-10-26
 • 2021-04-26
 • 2021-10-26
 • 2022-04-26
 • 2022-10-26
 • 2023-04-26
 • 2023-10-26
 • 2024-04-26
 • 2024-10-26
 • 2025-04-26
 • 2025-10-26

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-10-18
 • 2020-04-17
 • 2020-10-16
 • 2021-04-16
 • 2021-10-18
 • 2022-04-15
 • 2022-10-18
 • 2023-04-18
 • 2023-10-18
 • 2024-04-18
 • 2024-10-18
 • 2025-04-17
 • 2025-10-17
 • 2026-04-16

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-10-26
 • 2020-04-26
 • 2020-10-26
 • 2021-04-26
 • 2021-10-26
 • 2022-04-26
 • 2022-10-26
 • 2023-04-26
 • 2023-10-26
 • 2024-04-26
 • 2024-10-26
 • 2025-04-26
 • 2025-10-26
 • 2026-04-26

Dzień wykupu

 • 2024-02-05