czwartek, 13 grudnia 2018

Capital Service S.A.

Seria: B
ISIN: PLCPLSV00023
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem obligacji jest oświadczenie emitenta o poddaniu się egzekucji do kwoty 2,952 mln zł (136 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji) w trybie art. 777 par. 1. pkt. 5 k.p.c.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż 10 lipca 2016 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • udział głównego akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów emitenta spadnie poniżej 50 proc.,
 • emitent podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy bądź o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy przed dniem wykupu obligacji, w kwocie przekraczającej 25 proc. wartości zapadających obligacji w danym roku,
 • zadłużenie finansowe emitenta przekroczy 1,9x jego kapitałów własnych.

Emitent: Capital Service S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: CSV0717
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 2 160 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 7.62%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-06-11
 • 2015-07-10
 • 2015-10-10
 • 2016-01-09
 • 2016-04-09
 • 2016-07-09
 • 2016-10-08
 • 2017-01-06
 • 2017-04-08

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-07-02
 • 2015-10-01
 • 2015-12-29
 • 2016-03-31
 • 2016-06-30
 • 2016-09-29
 • 2016-12-28
 • 2017-03-30
 • 2017-06-30

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-07-10
 • 2015-10-09
 • 2016-01-08
 • 2016-04-08
 • 2016-07-08
 • 2016-10-07
 • 2017-01-05
 • 2017-04-07
 • 2017-07-10

Dzień wykupu

 • 2017-07-10

Emisje