piątek, 27 kwietnia 2018

Capital Service S.A.

Seria: C
ISIN: PLCPLSV00031
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem obligacji jest oświadczenie emitenta o poddaniu się egzekucji do kwoty równej 120 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji w trybie art. 777 par. 1. pkt. 5 k.p.c.

Emitent przewiduje możliwość przedterminowego odkupu:

 • części wyemitowanych obligacji, na swój wniosek i za zgodą poszczególnych obligatariuszy, bez konieczności uzyskania zgody pozostałych obligatariuszy, na podstawie umów cywilno-prawnych i na warunkach uzgodnionych z poszczególnymi obligatariuszami,
 • części lub wszystkich wyemitowanych obligacji, na swój wniosek i za zgodą poszczególnych obligatariuszy, bez konieczności uzyskania zgody pozostałych obligatariuszy, poprzez złożenie zapisu na obligacje emitenta nowej serii z zaliczeniem części lub całości kwoty wykupu z tytułu rolowanych obligacji na poczet ceny obligacji emitenta nowej serii.

Ponadto emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym terminie.


Emitent: Capital Service S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: CSX0717
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 1 050 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 7.62%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-07-10
 • 2015-10-10
 • 2016-01-10
 • 2016-04-10
 • 2016-07-10
 • 2016-10-10
 • 2017-01-10
 • 2017-04-10

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-10-02
 • 2015-12-30
 • 2016-04-01
 • 2016-07-01
 • 2016-09-30
 • 2016-12-30
 • 2017-03-31
 • 2017-06-30

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-10-10
 • 2016-01-10
 • 2016-04-10
 • 2016-07-10
 • 2016-10-10
 • 2017-01-10
 • 2017-04-10
 • 2017-07-10

Dzień wykupu

 • 2017-07-10

Emisje