czwartek, 13 czerwca 2024

CVH0624

Emitent: Cavatina Holding S.A.
Seria: E
ISIN: PLCVTNH00016
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 12 459 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 6.5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: cavatina-holding-seria-e.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie przez Cavatina Sp. z o.o. (dalej Poręczyciel) do kwoty odpowiadającej 150 proc. wartości nominalnej przydzielonych obligacji oraz oświadczenie Poręczyciela o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż w dniu płatności odsetek za II okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1,25 proc. w w przypadku wykupu na koniec II okresu odsetkowego,
 • 1 proc. w w przypadku wykupu na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. w w przypadku wykupu na koniec IV okresu odsetkowego,
 • brak premii w przypadku wykupu na koniec V lub VI okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto Poręczyciela na poziomie skonsolidowanym będzie wyższy niż 0,6x,
 • Poręczyciel wypłaci dywidendę, której wartość jednorazowo lub łącznie w okresie kolejnych 12 miesięcy przekroczy 20 mln zł.

Obligacje CVH0624 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-12-21
 • 2021-06-21
 • 2021-12-21
 • 2022-06-21
 • 2022-12-21
 • 2023-06-21
 • 2023-12-21

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-06-14
 • 2021-12-14
 • 2022-06-13
 • 2022-12-14
 • 2023-06-14
 • 2023-12-14
 • 2024-06-14

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-06-21
 • 2021-12-21
 • 2022-06-21
 • 2022-12-21
 • 2023-06-21
 • 2023-12-21
 • 2024-06-21

Dzień wykupu

 • 2024-06-21