czwartek, 29 lutego 2024

DEK0624

Emitent: Dekpol S.A.
Seria: J
ISIN: PLO186400019
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 11 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5.4%
Oprocentowanie bieżące: 11.21%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: dekpol-seria-j.pdf

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji we wszystkich dniach płatności odsetek. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1,25 proc. wartości nominalnej w przypadku wykupu 22 czerwca 2021 r.,
 • 1 proc. wartości nominalnej w przypadku wykupu 22 grudnia 2021 r.,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej w przypadku wykupu 22 czerwca 2022 r.,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej w przypadku wykupu 22 grudnia 2022 r.,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej w przypadku wykupu 22 czerwca 2023 r.,
 • w przypadku wykupu 22 grudnia 2023 r. lub 22 czerwca 2024 r. premii nie będzie.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitałów własnych na poziomie skonsolidowanym przekroczy 1,1x,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 30 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Obligacje DEK0624 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-12-22
 • 2021-06-22
 • 2021-12-22
 • 2022-06-22
 • 2022-12-22
 • 2023-06-22
 • 2023-12-22

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-06-15
 • 2021-12-15
 • 2022-06-14
 • 2022-12-15
 • 2023-06-15
 • 2023-12-15
 • 2024-06-17

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-06-22
 • 2021-12-22
 • 2022-06-22
 • 2022-12-22
 • 2023-06-22
 • 2023-12-22
 • 2024-06-22

Dzień wykupu

 • 2024-06-22