wtorek, 31 stycznia 2023

DEK0824

Emitent: Dekpol S.A.
Seria: L
ISIN: PLDEKPL00115
Rynek: GPW ASO
Status: Zasymilowane z inną serią
Wartość emisji w obrocie: 17 650 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5.3%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: dekpol-seria-l.pdf

Ważne informacje

ZASYMILOWANA Z DKP0824.


Wysokość marży odsetkowej może ulec zmianie. Jej ostateczna wysokość będzie ustalana w oparciu o wskaźnik zadłużenia do EBITDA oraz wskaźnik zadłużenia do kapitałów własnych według poniższej tabeli:

Siatka

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji we wszystkich dniach płatności odsetek. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1,25 proc. wartości nominalnej w przypadku wykupu 23 maja 2021 r.,
 • 1 proc. wartości nominalnej w przypadku wykupu 23 listopada 2021 r.,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej w przypadku wykupu 23 maja 2022 r.,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej w przypadku wykupu 23 listopada 2022 r.,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej w przypadku wykupu 23 maja 2023 r.,
 • w przypadku wykupu 23 listopada 2023 r. lub 23 maja 2024 r. premii nie będzie.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitałów własnych na poziomie skonsolidowanym przekroczy 1,1x,
 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA przekroczy 4,5x,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 30 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Obligacje DEK0824 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-03-30
 • 2021-05-23
 • 2021-11-23
 • 2022-05-23
 • 2022-11-23
 • 2023-05-23
 • 2023-11-23
 • 2024-05-23

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-05-17
 • 2021-11-16
 • 2022-05-16
 • 2022-11-16
 • 2023-05-16
 • 2023-11-16
 • 2024-05-16
 • 2024-08-16

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-05-23
 • 2021-11-23
 • 2022-05-23
 • 2022-11-23
 • 2023-05-23
 • 2023-11-23
 • 2024-05-23
 • 2024-08-23

Dzień wykupu

 • 2024-08-23