piątek, 19 sierpnia 2022

DEK1018

Emitent: Dekpol S.A.
Seria: D
ISIN: PLDEKPL00065
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 8 200 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka umowna ustanowiona przez Almond Sp. z o.o. na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Gdańsku przy ul. Toruńskiej, do kwoty 52,5 mln zł. Wpisu w księdze wieczystej dokonano na pierwszym miejscu.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego, tj. 16 października 2016 roku. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która w zależności od okresu odsetkowego, na koniec którego dojdzie do wcześniejszego wykupu, wyniesie:

 • 1 proc. na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,875 proc. na koniec V okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. na koniec VI okresu odsetkowego,
 • 0,625 proc. na koniec VII okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. na koniec VIII okresu odsetkowego,
 • 0,375 proc. na koniec IX okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. na koniec X okresu odsetkowego,
 • 0,125 proc. na koniec XI okresu odsetkowego.

W efekcie wcześniejszych wykupów wartość obligacji w obrocie zmniejszyła się z początkowych 35 mln zł do 8,2 mln zł.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto emitenta lub grupy kapitałowej emitenta przekroczy 1,3x,
 • emitent dokona nabycia i/lub umorzenia akcji własnych,
 • emitent wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy,
 • emitent wypłaci dywidendę w wysokości przekraczającej 30 proc. jednostkowego lub skonsolidowanego zysku netto.

Obligacje DEK1018 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-10-16
 • 2016-01-16
 • 2016-04-16
 • 2016-07-16
 • 2016-10-16
 • 2017-01-16
 • 2017-04-16
 • 2017-07-16
 • 2017-10-16
 • 2018-01-16
 • 2018-04-16
 • 2018-07-16

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-01-08
 • 2016-04-08
 • 2016-07-08
 • 2016-10-07
 • 2017-01-05
 • 2017-04-07
 • 2017-07-07
 • 2017-10-06
 • 2018-01-08
 • 2018-04-06
 • 2018-07-06
 • 2018-10-08

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-01-16
 • 2016-04-16
 • 2016-07-16
 • 2016-10-16
 • 2017-01-16
 • 2017-04-16
 • 2017-07-16
 • 2017-10-16
 • 2018-01-16
 • 2018-04-16
 • 2018-07-16
 • 2018-10-16

Dzień wykupu

 • 2018-10-16