środa, 07 grudnia 2022

DKP0225

Emitent: Dekpol S.A.
Seria: P2021A
ISIN: PLDEKPL00123
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.7%
Oprocentowanie bieżące: 12.31%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: dekpol-seria-p2021a.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 200 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom będzie przysługiwała premia, która wyniesie:

 • 1,25 proc. w przypadku wykupu na koniec I lub II okresu odsetkowego,
 • 1 proc. w przypadku wykupu na koniec III lub IV okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. w przypadku wykupu na koniec V lub VI okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. w przypadku wykupu na koniec VII lub VIII okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. w przypadku wykupu na koniec IX lub X okresu odsetkowego,
 • w przypadku wykupu na koniec XI, XII lub XIII okresu odsetkowego premii nie ma.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik skonsolidowanego długu netto spadnie poniżej 1,1x kapitałów własnych,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 30 proc. skonsolidowanego rocznego zysku netto,
 • udział większościowego akcjonariusza (obecnie przeszło 77,3 proc.) spadnie poniżej 51 proc. akcji i głosów na WZ.

Obligacje DKP0225 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-08-13
 • 2021-11-13
 • 2022-02-13
 • 2022-05-13
 • 2022-08-13
 • 2022-11-13
 • 2023-02-13
 • 2023-05-13
 • 2023-08-13
 • 2023-11-13
 • 2024-02-13
 • 2024-05-13
 • 2024-08-13
 • 2024-11-13

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-11-05
 • 2022-02-07
 • 2022-05-06
 • 2022-08-08
 • 2022-11-04
 • 2023-02-06
 • 2023-05-08
 • 2023-08-07
 • 2023-11-06
 • 2024-02-06
 • 2024-05-06
 • 2024-08-06
 • 2024-11-05
 • 2025-02-06

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-11-13
 • 2022-02-13
 • 2022-05-13
 • 2022-08-13
 • 2022-11-13
 • 2023-02-13
 • 2023-05-13
 • 2023-08-13
 • 2023-11-13
 • 2024-02-13
 • 2024-05-13
 • 2024-08-13
 • 2024-11-13
 • 2025-02-13

Dzień wykupu

 • 2025-02-13