sobota, 09 grudnia 2023

DKP0321

Emitent: Dekpol S.A.
Seria: H
ISIN: PLDEKPL00081
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 10 559 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 3.95%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: dekpol-seria-h.pdf

Ważne informacje

Wysokość marży odsetkowej może ulec zmianie. Jej ostateczna wysokość będzie ustalana w oparciu o wskaźnik zadłużenia do EBITDA oraz wskaźnik zadłużenia do kapitałów własnych według poniższej tabeli:

Siatka

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji na koniec I, II, III, IV i V okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec I okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec II okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV okresu odsetkowego,
 • na koniec V okresu odsetkowego premia nie jest przewidziana.

Niezależnie od powyższego, emitent zobowiązał się też do amortyzacji 25 proc. wyemitowanych pierwotnie obligacji na koniec V okresu odsetkowego.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitałów własnych na poziomie skonsolidowanym przekroczy 1,3x,
 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA przekroczy 4,5x,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 30 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Obligacje DKP0321 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-06-12
 • 2018-11-08
 • 2019-05-08
 • 2019-11-08
 • 2020-05-08
 • 2020-11-08

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-10-31
 • 2019-04-29
 • 2019-10-31
 • 2020-04-30
 • 2020-11-02
 • 2021-03-01

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-11-08
 • 2019-05-08
 • 2019-11-08
 • 2020-05-08
 • 2020-11-08
 • 2021-03-08

Dzień wykupu

 • 2021-03-08