poniedziałek, 15 lipca 2024

DKP0626

Emitent: Dekpol S.A.
Seria: P2023B
ISIN: PLDEKPL00156
Rynek:
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 30 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5.5%
Oprocentowanie bieżące: 11.35%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: dekpol-seria-p2023b.pdf

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. na koniec I oraz II okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. na koniec III oraz VI okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. na koniec V oraz VI okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. na koniec VII oraz VIII okresu odsetkowego,
 • w przypadku wykupu na koniec IX, X lub XI okresu odsetkowego - brak premii.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik skonsolidowanego długu netto do kapitałów własnych przekroczy 1,1x,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 30 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Obligacje DKP0626 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2023-07-24
 • 2023-09-27
 • 2023-12-27
 • 2024-03-27
 • 2024-06-27
 • 2024-09-27
 • 2024-12-27
 • 2025-03-27
 • 2025-06-27
 • 2025-09-27
 • 2025-12-27
 • 2026-03-26

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2023-09-22
 • 2023-12-20
 • 2024-03-22
 • 2024-06-24
 • 2024-09-24
 • 2024-12-20
 • 2025-03-24
 • 2025-06-24
 • 2025-09-24
 • 2025-12-22
 • 2026-03-24
 • 2026-06-24

Dni wypłaty odsetek

 • 2023-09-27
 • 2023-12-27
 • 2024-03-27
 • 2024-06-27
 • 2024-09-27
 • 2024-12-27
 • 2025-03-27
 • 2025-06-27
 • 2025-09-27
 • 2025-12-27
 • 2026-03-27
 • 2026-06-27

Dzień wykupu

 • 2026-06-27