czwartek, 05 października 2023

DKP0925

Emitent: Dekpol S.A.
Seria: P2021B
ISIN: PLDEKPL00131
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 12 102 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.6%
Oprocentowanie bieżące: 10.41%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: dekpol-seria-p2021b.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 200 mln zł.

Początkowo oferowano 50 mln zł, ale w trakcie zapisów zmniejszono wartość emisji do 15 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom będzie przysługiwała premia, która wyniesie:

 • 1,25 proc. w przypadku wykupu na koniec I lub II okresu odsetkowego,
 • 1 proc. w przypadku wykupu na koniec III lub IV okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. w przypadku wykupu na koniec V lub VI okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. w przypadku wykupu na koniec VII lub VIII okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. w przypadku wykupu na koniec IX lub X okresu odsetkowego,
 • w przypadku wykupu na koniec XI, XII lub XIII okresu odsetkowego premii nie ma.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik skonsolidowanego długu netto przekroczy 1,1x kapitałów własnych,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 30 proc. skonsolidowanego rocznego zysku netto,
 • udział większościowego akcjonariusza (obecnie przeszło 77,3 proc.) spadnie poniżej 51 proc. akcji i głosów na WZ.

Obligacje DKP0925 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2022-03-29
 • 2022-06-22
 • 2022-09-22
 • 2022-12-22
 • 2023-03-22
 • 2023-06-22
 • 2023-09-22
 • 2023-12-22
 • 2024-03-22
 • 2024-06-22
 • 2024-09-22
 • 2024-12-22
 • 2025-03-22
 • 2025-06-25

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-06-14
 • 2022-09-14
 • 2022-12-14
 • 2023-03-14
 • 2023-06-14
 • 2023-09-14
 • 2023-12-14
 • 2024-03-14
 • 2024-06-14
 • 2024-09-13
 • 2024-12-13
 • 2025-03-14
 • 2025-06-13
 • 2025-09-12

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-06-22
 • 2022-09-22
 • 2022-12-22
 • 2023-03-22
 • 2023-06-22
 • 2023-09-22
 • 2023-12-22
 • 2024-03-22
 • 2024-06-22
 • 2024-09-22
 • 2024-12-22
 • 2025-03-22
 • 2025-06-22
 • 2025-09-22

Dzień wykupu

 • 2025-09-22