niedziela, 29 marca 2020

Dino Polska S.A.

Seria: 1/2019
ISIN: PLDINPL00037
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie majątkowe do kwoty równej 150 proc. ich wartości nominalnej.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji po dwóch latach od dnia emisji, t. 26 czerwca 2021 roku. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Jeśli wskaźnik skonsolidowany dług netto/skonsolidowana EBITDA przekroczy 3,0x, marża odsetkowa zostanie podwyższona o 1 pkt proc.


Obligatariusze, za zgodą zgromadzenia obligatariuszy, mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik skonsolidowany dług netto/skonsolidowana EBITDA przekroczy 3,0x,
 • emitent dokona wypłaty dywidendy w sytuacji, gdy wskaźnik skonsolidowany dług netto/skonsolidowana EBITDA przekracza 3,0x,
 • emitent wykaże stratę netto w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym.

Emitent: Dino Polska S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BBB-
stabilna
Catalyst: TAK
Kod obligacji: DNP0622
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 170 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 1.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 2.48%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-06-26
 • 2019-09-26
 • 2019-12-26
 • 2020-03-26
 • 2020-06-26
 • 2020-09-26
 • 2020-12-26
 • 2021-03-26
 • 2021-06-26
 • 2021-09-26
 • 2021-12-26
 • 2022-03-26

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-09-18
 • 2019-12-17
 • 2020-03-18
 • 2020-06-18
 • 2020-09-18
 • 2020-12-17
 • 2021-03-18
 • 2021-06-18
 • 2021-09-17
 • 2021-12-17
 • 2022-03-18
 • 2022-06-17

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-09-26
 • 2019-12-26
 • 2020-03-26
 • 2020-06-26
 • 2020-09-26
 • 2020-12-26
 • 2021-03-26
 • 2021-06-26
 • 2021-09-26
 • 2021-12-26
 • 2022-03-26
 • 2022-06-26

Dzień wykupu

 • 2022-06-26

Emisje