poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Dino Polska S.A.

Seria: 1/2020
ISIN: PLDINPL00045
Rynek: GPW ASO


Zabezpieczeniem obligacji są poręczenia majątkowe do kwoty równej 150 proc. ich wartości nominalnej.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji po dwóch latach od dnia emisji, t. 6 października 2022 roku. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Jeśli wskaźnik skonsolidowany dług netto/skonsolidowana EBITDA przekroczy 3,0x, marża odsetkowa zostanie podwyższona o 1 pkt proc.


Obligatariusze, za zgodą zgromadzenia obligatariuszy, mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik skonsolidowany dług netto/skonsolidowana EBITDA przekroczy 3,0x,
 • emitent dokona wypłaty dywidendy w sytuacji, gdy wskaźnik skonsolidowany dług netto/skonsolidowana EBITDA przekracza 3,0x,
 • emitent wykaże stratę netto w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym.

Emitent: Dino Polska S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BBB-
stabilna
Catalyst: TAK
Kod obligacji: DNP1023
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 250 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 1.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 1.51%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-10-06
 • 2021-01-06
 • 2021-04-06
 • 2021-07-06
 • 2021-10-06
 • 2022-01-06
 • 2022-04-06
 • 2022-07-06
 • 2022-10-06
 • 2023-01-06
 • 2023-04-06
 • 2023-07-06

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2020-12-28
 • 2021-03-26
 • 2021-06-28
 • 2021-09-28
 • 2021-12-29
 • 2022-03-29
 • 2022-06-28
 • 2022-09-28
 • 2022-12-29
 • 2023-03-29
 • 2023-06-28
 • 2023-09-28

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-01-06
 • 2021-04-06
 • 2021-07-06
 • 2021-10-06
 • 2022-01-06
 • 2022-04-06
 • 2022-07-06
 • 2022-10-06
 • 2023-01-06
 • 2023-04-06
 • 2023-07-06
 • 2023-10-06

Dzień wykupu

 • 2023-10-06

Emisje