piątek, 23 lutego 2024

DNP1023

Emitent: Dino Polska S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BBB-
stabilna
Seria: 1/2020
ISIN: PLDINPL00045
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 250 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 1.3%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: dino-seria-1-2020.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji są poręczenia majątkowe do kwoty równej 150 proc. ich wartości nominalnej.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji po dwóch latach od dnia emisji, t. 6 października 2022 roku. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Jeśli wskaźnik skonsolidowany dług netto/skonsolidowana EBITDA przekroczy 3,0x, marża odsetkowa zostanie podwyższona o 1 pkt proc.


Obligatariusze, za zgodą zgromadzenia obligatariuszy, mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik skonsolidowany dług netto/skonsolidowana EBITDA przekroczy 3,0x,
 • emitent dokona wypłaty dywidendy w sytuacji, gdy wskaźnik skonsolidowany dług netto/skonsolidowana EBITDA przekracza 3,0x,
 • emitent wykaże stratę netto w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym.

Obligacje DNP1023 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-10-06
 • 2021-01-06
 • 2021-04-06
 • 2021-07-06
 • 2021-10-06
 • 2022-01-06
 • 2022-04-06
 • 2022-07-06
 • 2022-10-06
 • 2023-01-06
 • 2023-04-06
 • 2023-07-06

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2020-12-28
 • 2021-03-26
 • 2021-06-28
 • 2021-09-28
 • 2021-12-29
 • 2022-03-29
 • 2022-06-28
 • 2022-09-28
 • 2022-12-29
 • 2023-03-29
 • 2023-06-28
 • 2023-09-28

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-01-06
 • 2021-04-06
 • 2021-07-06
 • 2021-10-06
 • 2022-01-06
 • 2022-04-06
 • 2022-07-06
 • 2022-10-06
 • 2023-01-06
 • 2023-04-06
 • 2023-07-06
 • 2023-10-06

Dzień wykupu

 • 2023-10-06