wtorek, 06 czerwca 2023

DOM0217

Emitent: Dom Development S.A.
Seria: DOMDE3020217
ISIN: PLDMDVL00038
Rynek: BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 120 000 000 PLN
Wartość nominalna: 10 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 3.5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Pierwsza emisja z programu obliczonego na 400 mln zł.

Jeśli wskaźnik dźwigni finansowej (zadłużenie finansowe netto pomniejszone o środki pieniężne) wyniesie między 0,5x a 0,75x marża rośnie o 1 pkt proc. Jeśli będzie powyżej 0,75x i mniejszy od 1,0x marża rośnie o 2 pkt proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dźwigni finansowej, o którym mowa powyżej, przekroczy 1,0x.

Obligacje DOM0217 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2012-08-02
 • 2013-02-02
 • 2013-08-02
 • 2014-02-02
 • 2014-08-02
 • 2015-02-02
 • 2015-08-02
 • 2016-02-02
 • 2016-08-02

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2012-07-25
 • 2013-01-25
 • 2013-07-25
 • 2014-01-24
 • 2014-07-25
 • 2015-01-23
 • 2015-07-24
 • 2016-01-25
 • 2016-07-25
 • 2017-01-25

Dni wypłaty odsetek

 • 2012-08-02
 • 2013-02-04
 • 2013-08-02
 • 2014-02-03
 • 2014-08-04
 • 2015-02-02
 • 2015-08-03
 • 2016-02-02
 • 2016-08-02
 • 2017-02-02

Dzień wykupu

 • 2017-02-02