niedziela, 22 września 2019

Dom Development S.A.

Seria: DOMDE5120620
ISIN: PLDMDVL00053
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Jeśli wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 0,5x marża zostanie podniesiona o 1 pkt proc., a gdy wzrośnie powyżej 0,75x marża zostanie podwyższona o 2 pkt proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • podmiot kontrolujący emitenta, tj. Dom Development BV, przestanie posiadać lub kontrolować 51 proc. głosów w kapitale emitenta,
 • emitent wyemituje lub ustanowi zabezpieczenie dla jakiejkolwiek innej serii obligacji, chyba że jednocześnie ustanowi je także dla tej serii.

Emitent: Dom Development S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: DOM0620
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 100 000 000 PLN
Wartość nominalna: 10 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 1.9%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.69%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-06-12
 • 2015-12-12
 • 2016-06-12
 • 2016-12-12
 • 2017-06-12
 • 2017-12-12
 • 2018-06-12
 • 2018-12-12
 • 2019-06-12
 • 2019-12-12

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-12-07
 • 2016-06-06
 • 2016-12-05
 • 2017-06-05
 • 2017-12-05
 • 2018-06-05
 • 2018-12-05
 • 2019-06-05
 • 2019-12-05
 • 2020-06-04

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-12-12
 • 2016-06-12
 • 2016-12-12
 • 2017-06-12
 • 2017-12-12
 • 2018-06-12
 • 2018-12-12
 • 2019-06-12
 • 2019-12-12
 • 2020-06-12

Dzień wykupu

 • 2020-06-12

Emisje