poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Dom Development S.A.

Seria: DOMDET4250925
ISIN: PLDMDVL00103
Rynek: GPW ASO


Obligacje wyemitowano w ramach programu o emisji o wartości do 400 mln zł.

Marża podstawowa może zostać podwyższona o 0,6125 pkt proc. lub o 1,225 pkt proc. jeśli wskaźnik dźwigni finansowej (zadłużenie finansowe netto do kapitałów własnych) przekroczy odpowiednio 0,5x lub 0,75x.


Obligatariusze, za zgodą zgromadzenia obligatariuszy, mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 1,0x,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 100 proc. zysku netto lub w kwocie, która sprawi, że wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 0,5x.

Emitent: Dom Development S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: DOM0925
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 100 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 1.75%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 2.00%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-09-25
 • 2021-03-25
 • 2021-09-25
 • 2022-03-25
 • 2022-09-25
 • 2023-03-25
 • 2023-09-25
 • 2024-03-25
 • 2024-09-25
 • 2025-03-25

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-03-18
 • 2021-09-20
 • 2022-03-18
 • 2022-09-19
 • 2023-03-20
 • 2023-09-18
 • 2024-03-18
 • 2024-09-18
 • 2025-03-18
 • 2025-09-18

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-03-25
 • 2021-09-25
 • 2022-03-25
 • 2022-09-25
 • 2023-03-25
 • 2023-09-25
 • 2024-03-25
 • 2024-09-25
 • 2025-03-25
 • 2025-09-25

Dzień wykupu

 • 2025-09-25

Emisje