środa, 29 maja 2024

DOM1121

Emitent: Dom Development S.A.
Seria: DOMDE6151121
ISIN: PLDMDVL00061
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 77 924 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 1.75%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: dom-development-seria-domde6151121.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 400 mln zł.

Jeśli wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 0,5x marża zostanie podwyższona o 1 pkt. proc., a po przekroczeniu przez wskaźnik poziomu 0,75x wzrośnie o 2 pkt proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wartość środków pieniężnych oraz aktywów rzeczowych emitenta spadnie poniżej wartości nominalnej niewykupionych obligacji wyemitowanych w ramach programu,
 • wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 1,0x,
 • łączna wartość wypłaconych w danym roku dywidend i skupionych akcji własnych przekroczy 100 proc. skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom emitenta za rok poprzedni lub spowoduje, że wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 0,5x,
 • Dom Development BV oraz podmioty kontrolujące go bezpośrednio lub pośrednio przestaną posiadać lub kontrolować 51 proc. głosów w kapitale emitenta,
 • emitent lub jakikolwiek jego podmiot zależny wyemituje obligacje zabezpieczone na składnikach jego majątku, chyba że ustanowi nie mniej korzystne zabezpieczenie dla serii DOMDE6151121.

Obligacje DOM1121 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-11-15
 • 2017-05-15
 • 2017-11-15
 • 2018-05-15
 • 2018-11-15
 • 2019-05-15
 • 2019-11-15
 • 2020-05-15
 • 2020-11-15
 • 2021-05-15

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-05-08
 • 2017-11-08
 • 2018-05-08
 • 2018-11-08
 • 2019-05-08
 • 2019-11-07
 • 2020-05-08
 • 2020-11-06
 • 2021-05-10
 • 2021-11-05

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-05-15
 • 2017-11-15
 • 2018-05-15
 • 2018-11-15
 • 2019-05-15
 • 2019-11-15
 • 2020-05-15
 • 2020-11-15
 • 2021-05-15
 • 2021-11-15

Dzień wykupu

 • 2021-11-15