wtorek, 06 czerwca 2023

DOM1224

Emitent: Dom Development S.A.
Seria: DOMDET3121224
ISIN: PLDMDVL00095
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 1.5%
Oprocentowanie bieżące: 8.86%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: dom-development-seria-domdet3121224.pdf

Ważne informacje

Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji o wartości do 400 mln zł.

Marża podstawowa może zostać podwyższona o 0,525 pkt proc. lub o 1,05 pkt proc. jeśli wskaźnik dźwigni finansowej (zadłużenie finansowe netto do kapitałów własnych) przekroczy odpowiednio 0,5x lub 0,75x.


Obligatariusze, za zgodą zgromadzenia obligatariuszy, mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 1,0x,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 100 proc. zysku netto lub w kwocie, która sprawi, że wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 0,5x.

Obligacje DOM1224 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-12-12
 • 2020-06-12
 • 2020-12-12
 • 2021-06-12
 • 2021-12-12
 • 2022-06-12
 • 2022-12-12
 • 2023-06-12
 • 2023-12-12
 • 2024-06-12

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2020-06-04
 • 2020-12-07
 • 2021-06-07
 • 2021-12-06
 • 2022-06-06
 • 2022-12-05
 • 2023-06-02
 • 2023-12-05
 • 2024-06-05
 • 2024-12-05

Dni wypłaty odsetek

 • 2020-06-12
 • 2020-12-12
 • 2021-06-12
 • 2021-12-12
 • 2022-06-12
 • 2022-12-12
 • 2023-06-12
 • 2023-12-12
 • 2024-06-12
 • 2024-12-12

Dzień wykupu

 • 2024-12-12