wtorek, 20 kwietnia 2021

Develia S.A.

Seria: LCC006100521, LCC007100521 (zasymilowane)
ISIN: PLLCCRP00082
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Pierwotna wartość emisji wynosiła 85 mln zł, ale w wyniku asymilacji z serią LCC007100521 (notowaną pod skróconą nazwą LC10521 i oznaczoną kodem ISIN PLLCCRP00090) od 23 grudnia 2016 r. wartość nominalna emisji wynosi 100 mln zł.


Jeśli wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 1,0x, marża wzrośnie o 1 pkt proc., a jeśli ów wskaźnik przekroczy 1,2x, marża wzrośnie o 2 pkt proc.


Obligatariusze mogą zażądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli

 • wskaźnik kapitałów własnych grupy kapitałowej będzie niższy niż 30 proc.

Emitent: Develia S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: DVL0521
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 100 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.75%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-05-10
 • 2016-11-10
 • 2017-05-10
 • 2017-11-10
 • 2018-05-10
 • 2018-11-10
 • 2019-05-10
 • 2019-11-10
 • 2020-05-10
 • 2020-11-10

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-11-02
 • 2017-04-28
 • 2017-11-02
 • 2018-04-30
 • 2018-11-02
 • 2019-04-30
 • 2019-10-31
 • 2020-04-30
 • 2020-11-02
 • 2021-04-29

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-11-10
 • 2017-05-10
 • 2017-11-10
 • 2018-05-10
 • 2018-11-10
 • 2019-05-10
 • 2019-11-10
 • 2020-05-10
 • 2020-11-10
 • 2021-05-10

Dzień wykupu

 • 2021-05-10

Emisje