wtorek, 30 listopada 2021

DVL0523

Emitent: Develia S.A.
Seria: LCC220523OZ3
ISIN: PLLCCRP00165
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 60 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.8%
Oprocentowanie bieżące: 5.45%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: develia-seria-lcc220523oz3.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 400 mln zł.

Jeśli wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego grupy emitenta do jej kapitałów własnych przekroczy 1,0x, marża odsetkowa zostanie podwyższona o 1 pkt. proc., a jeśli przekroczy 1,2x, marża zostanie podwyższona o 2 pkt. proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 •  wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego grupy emitenta do jej kapitałów własnych przekroczy 1,2x (za zgodą zgromadzenia obligatariuszy),
 • kapitały własne emitenta spadną poniżej 30 proc. jego aktywów (za zgodą zgromadzenia obligatariuszy).

Obligacje DVL0523 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-05-22
 • 2019-08-22
 • 2019-11-22
 • 2020-02-24
 • 2020-05-22
 • 2020-08-24
 • 2020-11-23
 • 2021-02-22
 • 2021-05-24
 • 2021-08-23
 • 2021-11-22
 • 2022-02-22
 • 2022-05-23
 • 2022-08-22
 • 2022-11-22
 • 2023-02-22

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-08-13
 • 2019-11-14
 • 2020-02-14
 • 2020-05-14
 • 2020-08-14
 • 2020-11-13
 • 2021-02-12
 • 2021-05-14
 • 2021-08-13
 • 2021-11-12
 • 2022-02-14
 • 2022-05-13
 • 2022-08-11
 • 2022-11-14
 • 2023-02-14
 • 2023-05-12

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-08-22
 • 2019-11-22
 • 2020-02-24
 • 2020-05-22
 • 2020-08-24
 • 2020-11-23
 • 2021-02-22
 • 2021-05-24
 • 2021-08-23
 • 2021-11-22
 • 2022-02-22
 • 2022-05-23
 • 2022-08-22
 • 2022-11-22
 • 2023-02-22
 • 2023-05-22

Dzień wykupu

 • 2023-05-22