niedziela, 14 kwietnia 2024

DVL0524

Emitent: Develia S.A.
Seria: DVL0524OZ5
ISIN: PLO112300028
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 85 570 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 2.95%
Oprocentowanie bieżące: 8.8%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: develia-seria-dvl0524oz5.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 400 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub częśći obligacji 11 maja 2023 r. i/lub 11 listopada 2023 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio 1 proc. lub 0,8 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Jeśli wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego grupy emitenta do jej kapitałów własnych przekroczy 1,0x, marża odsetkowa zostanie podwyższona o 1 pkt. proc., a jeśli przekroczy 1,2x, marża zostanie podwyższona o 2 pkt. proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 •  wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego grupy emitenta do jej kapitałów własnych przekroczy 1,2x (za zgodą zgromadzenia obligatariuszy),
 • kapitały własne emitenta spadną poniżej 30 proc. jego aktywów (za zgodą zgromadzenia obligatariuszy).

Obligacje DVL0524 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-05-11
 • 2021-08-11
 • 2021-11-11
 • 2022-02-11
 • 2022-05-11
 • 2022-08-11
 • 2022-11-11
 • 2023-02-11
 • 2023-05-11
 • 2023-08-11
 • 2023-11-11
 • 2024-02-11

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-08-03
 • 2021-11-03
 • 2022-02-03
 • 2022-05-02
 • 2022-08-03
 • 2022-11-03
 • 2023-02-03
 • 2023-05-02
 • 2023-08-02
 • 2023-11-02
 • 2024-02-02
 • 2024-04-30

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-08-11
 • 2021-11-11
 • 2022-02-11
 • 2022-05-11
 • 2022-08-11
 • 2022-11-11
 • 2023-02-11
 • 2023-05-11
 • 2023-08-11
 • 2023-11-11
 • 2024-02-11
 • 2024-05-10

Dzień wykupu

 • 2024-05-10