środa, 20 stycznia 2021

Develia S.A.

Seria: LCC191022OZ2
ISIN: PLLCCRP00157
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 400 mln zł.

Jeśli wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego grupy emitenta do jej kapitałów własnych przekroczy 1,0x, marża odsetkowa zostanie podwyższona o 1 pkt. proc., a jeśli przekroczy 1,2x, marża zostanie podwyższona o 2 pkt. proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 •  wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego grupy emitenta do jej kapitałów własnych przekroczy 1,2x (za zgodą zgromadzenia obligatariuszy),
 • kapitały własne emitenta spadną poniżej 30 proc. jego aktywów (za zgodą zgromadzenia obligatariuszy).

Emitent: Develia S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: DVL1022
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.8%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.01%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-10-19
 • 2019-01-21
 • 2019-04-19
 • 2019-07-19
 • 2019-10-21
 • 2020-01-20
 • 2020-04-20
 • 2020-07-20
 • 2020-10-19
 • 2021-01-19
 • 2021-04-19
 • 2021-07-19
 • 2021-10-19
 • 2022-01-19
 • 2022-04-19
 • 2022-07-19

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-01-11
 • 2019-04-11
 • 2019-07-11
 • 2019-10-11
 • 2020-01-10
 • 2020-04-09
 • 2020-07-10
 • 2020-10-09
 • 2021-01-11
 • 2021-04-09
 • 2021-07-09
 • 2021-10-11
 • 2022-01-11
 • 2022-04-08
 • 2022-07-11
 • 2022-10-11

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-01-21
 • 2019-04-19
 • 2019-07-19
 • 2019-10-21
 • 2020-01-20
 • 2020-04-20
 • 2020-07-20
 • 2020-10-19
 • 2021-01-19
 • 2021-04-19
 • 2021-07-19
 • 2021-10-19
 • 2022-01-19
 • 2022-04-19
 • 2022-07-19
 • 2022-10-19

Dzień wykupu

 • 2022-10-19

Emisje