wtorek, 24 maja 2022

DVL1023

Emitent: Develia S.A.
Seria: LCC1023OZ4
ISIN: PLO112300010
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 70 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.3%
Oprocentowanie bieżące: 8.18%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: develia-nota-seria-lcc1023oz4.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 400 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części obligacji 7 października 2022 r. i/lub 7 kwietnia 2023 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio 1 proc. lub 0,8 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Jeśli wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego grupy emitenta do jej kapitałów własnych przekroczy 1,0x, marża odsetkowa zostanie podwyższona o 1 pkt. proc., a jeśli przekroczy 1,2x, marża zostanie podwyższona o 2 pkt. proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 •  wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego grupy emitenta do jej kapitałów własnych przekroczy 1,2x (za zgodą zgromadzenia obligatariuszy),
 • kapitały własne emitenta spadną poniżej 30 proc. jego aktywów (za zgodą zgromadzenia obligatariuszy).

Obligacje DVL1023 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-10-07
 • 2021-01-07
 • 2021-04-07
 • 2021-07-07
 • 2021-10-07
 • 2022-01-07
 • 2022-04-07
 • 2022-07-07
 • 2022-10-07
 • 2023-01-07
 • 2023-04-07
 • 2023-07-07

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2020-12-28
 • 2021-03-29
 • 2021-06-29
 • 2021-09-29
 • 2021-12-29
 • 2022-03-30
 • 2022-06-29
 • 2022-09-29
 • 2022-12-29
 • 2023-03-30
 • 2023-06-29
 • 2023-09-28

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-01-07
 • 2021-04-07
 • 2021-07-07
 • 2021-10-07
 • 2022-01-07
 • 2022-04-07
 • 2022-07-07
 • 2022-10-07
 • 2023-01-07
 • 2023-04-07
 • 2023-07-07
 • 2023-10-06

Dzień wykupu

 • 2023-10-06